Projektarbejde om alkoholmisbrug og omssorgssvigt af børn og unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 8. klasse
 • Samfundsfag FSA
 • 12
 • 20
 • 6350
 • PDF

Projektarbejde om alkoholmisbrug og omssorgssvigt af børn og unge

Projekt skrevet under projektuge i 8. kl med hovedemnet: ”Ung i dag.” Ud fra dette emne har jeg valgt underemnet ”Alkoholisme.” Jeg har specielt arbejdet med børn og unge i en familie, hvor en eller begge forældre har et misbrug.

Problemformulering

”Hvilke konsekvenser giver det børn og unge at vokse op i en familie, hvor en eller begge forældre har et misbrug?”


Rapporten undersøger alkoholmisbrug og viser, hvordan dette kan resultere i et omsorgssvigt af børn og unge. Den undersøger også spørgsmålet om genetisk eller social arv.

Indhold

-Indledning
- Et alkoholmisbrug – omsorgssvigt af børn og unge
- Alkoholismens udvikling
- Svigt – mine observationer
- Alkoholikerens aflad
- Skæld ud eller beskyttelse?
- Manglende tillid
- Opdragelsesskift
- Unges oprør
- Påvirkningen – den store indflydelse
- Gener eller social arv?
- Økonomiske begrænsninger
- Psykiske og fysiske konsekvenser
- Perspektivering
- Konklusion – en fælles kamp
- Litteraturliste
- Fremlæggelsesdisposition
- Bilag 1 – Spørgsmålene til den yngste interviewperson
- Bilag 2 – Spørgsmålene til den ældste interviewperson
- Bilag 3 – Arbejdsspørgsmål

Uddrag

I dag lever der 5,3 millioner mennesker i Danmark. Heraf 406.5000 voksne og 123.5000 børn. Hver tiende barn lever i en familie med en eller begge forældre som misbruger. I alt lever 300.000 alkoholikere. Disse voksne er ofte en stor belastning for samfundet, men værst ramt er ikke økonomien i vores samfund. Værst er det for deres familie. Alkoholikerens familie betegnes som medafhængig. De medafhængige i en misbrugers familie er ofte meget berørte. Børn og unge i en sådan familie har det ofte ekstremt svært, selvom de ofte prøver at udstråle det modsatte udadtil.

Basis i min opgave er meget følelsespræget. Så vidt det er muligt, beskrives mange ting med tanker, følelser og sanser. De psykiske kontra de fysiske konsekvenser for de unge behandles i særlig grad. Dog indgår andre fag end psykologi. Særligt er samfundsfag og historie anvendt.

Alkoholproblemer er et emne, der er genstand for stor opmærksomhed både blandt unge og i den offentlige debat. Derfor ønskede jeg at få en bedre baggrund at snakke udfra i sådanne debatter. Samtidig har jeg en stor interesse for de unge, der lever under ekstreme vilkår. Denne interesse for unge i en familie med et alkoholproblem er for mig opstået inden for de sidste år. År hvor jeg har fundet ud af, at disse unge er tættere på, end de før har været, og end jeg før har vidst. Hver dag omgås jeg unge fra en sådan familie. En af disse familier er jeg særligt berørt af. Jeg har i perioder kommet der meget og har set uløste problemer formere sig... Køb adgang for at læse mere

Projektarbejde om alkoholmisbrug og omssorgssvigt af børn og unge

[2]
Bedømmelser
 • 12-11-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 8. klasse
  rigtig godt kan virkelig bruges.
 • 04-01-2011
  Rigtig God ! *****

Andre brugere, der har downloadet Projektarbejde om alkoholmisbrug og omssorgssvigt af børn og unge, har også downloadet