Projektopgave om afhængighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • Godkendt
  • 17
  • 4726
  • PDF

Projektopgave om afhængighed

Her finder du en projektopgave om afhængighed. Overemnet var "Identitet og livsstil".

Problemformulering
Hvorfor bliver vi afhængige, hvilke konsekvenser har afhængighed, og hvilken virkning har afhængighed på et menneskes identitet og livsstil?

Arbejdsspørgsmål
Hvad er identitet?
Hvad forstås ved en livsstil? Hvad er afhængighed?
Er afhængighed en sygdom? Hvorfor bliver man afhængig?
Hvilke konsekvenser har afhængighed? Hvordan afvænnes man fra afhængighed?
Hvordan påvirker afhængighed din identitet og din livsstil?

Indhold

1. Indledning 3
- Begrundelse for valg af emnet
- Problemformulering
- Arbejdsspørgsmål
- Afgrænsning

2. Identitet og livsstil 4
- Hvad er identitet?
- Hvad er en livsstil?

3. Afhængighed 5-7
- Hvad er afhængighed?
- Er man syg, når man er afhængig?
- Hvorfor bliver man afhængig?

4. Konsekvenser 8-10
- Personlige konsekvenser
- Konsekvenser for omgivelserne

5. Afvænning 11-13
- Hvad er afvænning?
- Hvad er abstinenser?
- Motivationsmodellen

6. Afhængighedsvirkning på identiteten 14
- Hvordan påvirker afhængighed éns identitet og livsstil?

7. Konklusion 15

8. Litteraturliste 16-17

Uddrag

Begrundelse for valg af emnet
Jeg blev inspireret til at skrive projektet, da jeg så en programserie på DR3, som hedder Junkie - Hvad er dit drug?. I programmet møder vi tre personer, som alle tre har en eller anden afhængighed. Jeg fandt programmet meget spændene, fordi det omhandlede no- get, jeg ikke før har hørt så meget om. Jeg tænkte, at det kunne være spændende, at grave lidt dybere ned i emnet afhængighed, og samtidig finde ud af, hvilken påvirkning afhængighed har på individet.

Afgrænsning
Det er vigtigt at pointere, at jeg ikke vil gå i dybden med, hvordan de enkelte stoffer virker på hjernen og kroppen, fordi jeg i stedet har valgt at se overordnet på afhængighed og på “drugget” som en såkaldt last. Fordi man kan være afhængig af alverdens ting, har jeg besluttet at udvælge nogle enkelte sager og gå lidt i dybden med dem.

2. Identitet og livsstil

Hvad er identitet?
Identitet handler om, hvem man er, og de ting der gør, at vi adskiller os fra hinanden som individer. Identitet handler både om, hvad vi tænker os om selv, og hvem vi tror vi er, men også hvad andre folk tænker om os. Derfor deler de fleste identitetsteorier, identiteten ind i nogle komponenter. Den letteste indeling består af to komponenter;
1. Personlig identitet
- Personlig identitet er éns selvbillede, som handler om vores personlige oplevelse af hvem vi selv er. Vi har alle en opfattelse og en mening om, hvem vi er, hvordan vi er, og hvad vi godt kan lide. Selvopfattelsen indeholder alt, hvad vi tænker om os selv; ud- seende, social status, færdigheder, alder, køn, begavelse, særlige træk mm.

2. Social identitet:
- Social identitet handler, modsat personlig identitet, om andres opfattelse af én. Den so- ciale identitet handler om, hvordan vi er ud ad til, og hvilke handlingerne vi foretager os, ... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om afhængighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.