Projektopgave i 9.kl om børnearbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 12
  • 9
  • 2128
  • PDF

Projektopgave i 9.kl om børnearbejde

Opgaven handler om børnearbejde, hvad børnearbejde er, hvorfor det findes og hvad vi kan gøre for at formindske det. Den indeholder også en problemformulering, konklusion og perspektivering.

Opgaven hører ikke til noget eksamenssæt, men det overordnede emne var "Verden".

Problemformulering
Vi vil gerne undersøge, hvad børnearbejde er, og hvilke problemer det giver. Vi vil også gerne finde ud af, hvem der står bag, og hvad man kan gøre for at begrænse det.

Lærers kommentar

Min læres kommentar til opgaven var, at han ville bruge den som en "skabelon" for andre opgaver, så de kunne se hvordan den skal se ud.

Elevens kommentar

Indholdsfortegnelsen skal gøres lige.

Indhold

Indledning Side 3
Problemformulering Side 3
Hvad er børnearbejde? Side 3
Børnearbejde i Danmark i 1800-tallet Side 3
Hvor børn arbejder? Side 3
ILO Side 4
Hvem står bag børnearbejde? Side 5
Delkonklusion Side 5
Hvad arbejder de med? Side 5
Hvilke konsekvenser har børnearbejde? Side 6
Delkonklusion Side 6
Hvad kan man gøre for at begrænse det? Side 6
De politiske holdninger Side 6
Delkonklusion Side 7
Konklusion Side 7
Perspektivering Side 7
Litteraturliste Side 8

Uddrag

Indledning
Vi har valgt dette emne, fordi vi synes, det er et interessant og spændende emne. Vi ville også gerne vide mere om emnet, da det er meget udbredt, og et stort problem for det globale samfund. I den følgende opgave vil vi fortælle om børnearbejde. Vi har valgt at beskæftige os med børnearbejde på det globale plan, da det findes overalt i verden, og ikke bare et bestemt sted.

Hvad er børnearbejde?
Børnearbejde er, når et barn udfører et arbejde, der skader børnene fysisk og psykisk, og når det er i strid med nogle af de regler, som er vedtaget af FN's internationale arbejdsorganisation. Arbejdsor-ganisationen bliver også kaldt ILO (International Labour Organisation).
I mange af de fattigere lande bliver børn nødt til at arbejde. I lande som Bangladesh, som er verdens tættest befolkede land, bliver børn sendt på gaden for at tjene penge, så familien kan overleve. For størstedelen af børnene betyder det, at deres barndom bliver taget fra dem. De kan ikke gå i skole, og børnene bliver nedslidt, før de rigtig når at blive voksne... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave i 9.kl om børnearbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.