Projektopgave om ligestilling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 21
 • 5901
 • PDF

Projektopgave om ligestilling

Denne projektopgave i 9. klasse handler om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Projektopgaven er skrevet ud fra emnet 'En verden i forandring', og kommer ind på ligestillingens historie og hvordan det har ændret sig, siden man begyndte at fokusere på problemet.

Problemformulering

Hvorfor er kvinden historisk set blevet opfattet som det svage køn, hvis primære opgave har været moderrollen, men bliver i dag set som at være manden ligeværdig?

Arbejdsspørgsmål
• Hvad er ligestilling?
• Hvordan begynde ungdomsoprøret?
• Hvad er Kvindesamfundet i Danmark?
• Hvem er Mathilde prisen opkaldt efter, og hvad er det for en pris?
• Hvad er femø-lejren?
• Hvad er nazisternes syn på ligestilling?
• Har vi lige stilling i Danmark?
• Kan kvinder være soldater?
• Hvad er den såkaldte rødstrømpebevægelse?
• Hvad har man gjort for at ændre opfattelsen af kvinder?
• Hvilken politisk indstilling er der til ligestilling?
• Hvorfor har kvinderne ikke altid haft valgret?
• Hvad er mændenes syn egentlig?

Indhold

Indledningen 3
Hvad er ligestilling egentlig? 4
Mathilde prisen 4
Rødstrømpebevægelsen 5
Femø-lejren 6
Kampen om stemmeret 7
Starten på ungdomsoprøret 8
Ligestilling i Danmark 8
Ligestilling i EU 9
Ligestilling i Kina 10
Kampen om forældremyndigheden 11
Kvindesamfund i Danmark 12
Kvindernes syn værnepligt 13
Kvindelige soldater 14
Mændenes syn på ligestilling 16
Vores syn på ligestilling 17
Konklusion 18
Kilder 20

Uddrag

Indledning
Vi har fået tildelt emnet; 'En verden i forandring'. Ud fra det emne, har vi valgt et delemne som er; 'Ligestilling'. I vores projekt vil vi komme ind på udviklingen i ligestillingens historie. Hvordan det har ændret sig siden, man begyndte at fokusere på problemet. Vi vil komme ind på, hvem som har været en hjælp i denne udvikling. Vi har valgt dette emne, da vi syntes, det en spændende historie, og vi vil gerne vide meget mere om denne udvikling. Vi syntes, det er spændende, at finde ud af hvem, der har været med til udviklingen. Ligestilling er mange forskellige ting, men vi vil primært finde ud af ligestilling mellem kvinder og mænd.

Hvad er ligestilling egentlig?
Ligestilling i Danmark begyndte historisk set som en kvinde kamp for rettigheden om at få stemmeret og uddannelse. Den dag i dag ses ligestilling ikke som en kamp mellem mænd og kvinder, men et fælles projekt for kønnene at sikre sig lige muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker.1
Ligestilling er den definition, der bliver brugt mellem race adskillelse, køn diskrimination, integration, lige indflydelse, lige muligheder, kvinder og mænd på alle steder i samfundet med udgangspunkt i kvinders og mænds værdi. Ligestilling er det, som har haft mange politiske debatter om gennem tiden, lige fra Svend Tveskæg i 983, hvor han lod kvinderne få lov til, at arve halvdelen af forældrenes eje, til at kvinderne også fik stemmeret i de forskellige lande, og til nutidens kamp for mændene, hvor de kæmper, om at kunne få børnene i en skilsmisse. Ligestilling er meget andet fx kampen om at kvinder og mænd skal ha' lige meget i løn, hvis de har samme arbejde og stilling, og mændenes kamp om, de også skal have barselsorlov på samme niveau som... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om ligestilling

[2]
Bedømmelser
 • 01-12-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den er en rigtig fin opgave
 • 10-11-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  MEGET GOD OPGAVE........