Projektopgave om aktiv dødshjælp

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 10
 • 15
 • 4004
 • PDF

Rapport: Projektopgave om aktiv dødshjælp

FSA projektopgaven er skrevet om eutanasi (aktiv dødshjælp) og undersøger de etiske problemstillinger, der er forbundet med emnet.

Den fortæller også om lignende løsninger såsom passiv dødshjælp (som er tilladt) og lægeassisteret selvmord.

Problemstilling

Hovedspørgsmål:
Er aktiv dødshjælp etisk korrekt?
- Og er det okay, at man går ind og bestemmer over liv og død?

Faktaspørgsmål:
Hvad er aktiv dødshjælp?
Hvem udfører det?
Hvor er det lovligt i Europa?
Hvem er påvirkede af det?
Hvilke forskellige former for aktiv dødshjælp er der?
Hvordan bliver aktiv dødshjælp udført?
Hvornår begyndte man at udføre aktiv dødshjælp?

Forklaringsspørgmål:
Hvorfor bliver det gjort?
Hvordan forholder de danske læger sig til emnet?

Vurderingsspørgsmål:
Er aktiv dødshjælp etisk korrekt?
Er det rimeligt, at andre skal have mulighed for at bestemme over liv og død?
Er det okay at lege ”Gud”?

Indhold

Indledning 3
Problemstilling 4
Hvad er aktiv dødshjælp? 5
Historien om aktiv dødshjælp 7
Lovgivning og straf omkring aktiv dødshjælp 8
Livstestamenter 10
Det kristne syn på aktiv dødshjælp 11
For og imod aktiv dødshjælp 12
Det Etiske Råds mening 13
Statistikker 14
Konklusion 15
Kildeangivelser 16

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at skrive om aktiv dødshjælp, fordi vi synes det er et enormt spændende emne, og problemerne og etikken omkring emnet interesserer os.
Tanken om, at andre kan bestemme over liv og død, skræmmer os lidt, og derfor ville vi gerne vide noget om, hvad der skal til for at en så svær beslutning bliver taget.
Vi ville gerne vide noget om, hvordan aktiv dødshjælp bliver ydet, og noget om hvor det er lovligt og hvilke forskellige metoder der var til at få det gjort. Derudover ville vi også gerne vide hvordan lovgivningen omkring aktiv dødshjælp så ud herhjemme.
Vores mål med at arbejde med dette emne, var at få noget mere viden omkring aktiv dødshjælp, så vi selv kunne danne en holdning til emnet.

Hvad er aktiv dødshjælp?
Aktiv dødshjælp kaldes også for eutanasi, og er græsk. Eu betyder ”god”, og thanatos betyder ”død”. Aktiv dødshjælp er en handling, som forkorter menneskers liv ved at lade dem dø, før døden ville være indtruffet naturligt. Aktiv dødshjælp kan f.eks. ydes ved at give en dødelig overdosis af medicin. Aktiv og passiv dødshjælp udføres af læger, da der i de fleste tilfælde skal enten medicin eller virkemidler til, som kun findes i varetægt hos læger, eller kun kan skaffes af læger. Medlidenhedsdrab og assisteret selvmord kan i princippet udføres af hvem som helst, da der ikke nødvendigvis skal nogle virkemidler til, som kun læger, har adgang til.
Man skelner mellem fire forskellige former for dødshjælp:

Aktiv dødshjælp:
- Aktiv dødshjælp er, som nævnt ovenfor, en handling, der har til formål, at afkorte et menneskes liv. Det kan være, hvis en person lider af en uhelbredelig sygdom, og derfor selv ønsker at dø, før sygdommen bliver så slem, at de ikke kan holde den ud. Der er forskellige måder at udføre aktiv dødshjælp på. Den mest anvendte metode er en meget stor dosis af... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om aktiv dødshjælp

[11]
Bedømmelser
 • 25-01-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  jeg er ikke kommet langt med min læsning af opgaven, men det jeg ledte efter (og har betalt for) var en hjælp til min problemformulering - med fokus på handlingsspørgsmål, som er det sidste jeg mangler for at færdiggøre min opgave, og de er der ikke...
 • 12-04-2012
  Den var god support til min dansk biologi opgave omkring aktiv dødshjælp Kommer både ind omkring etik men også biologi
 • 11-03-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Det var godt og hurtigt.
 • 16-12-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god inspiration. :)