Projektopgave om aktiv dødshjælp

Se flere bedømmelser 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 (11 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Projektopgaven i 9. kl. FSA (Dansk FSA)

Karakter

10

Antal sider

15

Antal ord

4004

Filformat

PDF

Rapport: Projektopgave om aktiv dødshjælp

FSA projektopgaven er skrevet om eutanasi (aktiv dødshjælp) og undersøger de etiske problemstillinger, der er forbundet med emnet.

Den fortæller også om lignende løsninger såsom passiv dødshjælp (som er tilladt) og lægeassisteret selvmord.

Det centrale spørgsmål i problemstillingen / problemformuleringen er Er aktiv dødshjælp etisk korrekt? - Og er det okay, at man går ind og bestemmer over liv og død?

Indhold
Indledning 3
Problemstilling 4
Hvad er aktiv dødshjælp? 5
Historien om aktiv dødshjælp 7
Lovgivning og straf omkring aktiv dødshjælp 8
Livstestamenter 10
Det kristne syn på aktiv dødshjælp 11
For og imod aktiv dødshjælp 12
Det Etiske Råds mening 13
Statistikker 14
Konklusion 15
Kildeangivelser 16

Uddrag
Hvad er aktiv dødshjælp? Aktiv dødshjælp kaldes også for eutanasi, og er græsk. Eu betyder ”god”, og thanatos betyder ”død”. Aktiv dødshjælp er en handling, som forkorter menneskers liv ved at lade dem dø, før døden ville være indtruffet naturligt. Aktiv dødshjælp kan f.eks. ydes ved at give en dødelig overdosis af medicin. Aktiv og passiv dødshjælp udføres af læger, da der i de fleste tilfælde skal enten medicin eller virkemidler til, som kun findes i varetægt hos læger, eller kun kan skaffes af læger. Medlidenhedsdrab og assisteret selvmord kan i princippet udføres af hvem som helst, da der ikke nødvendigvis skal nogle virkemidler til, som kun læger, har adgang til. Man skelner mellem fire forskellige former for dødshjælp... [læs mere nu]