Projektopgave om elektricitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • Ingen givet
  • 16
  • 3835
  • PDF

Projektopgave om elektricitet

Projektopgave fra 9. klasse om elektricitetens udvikling i Danmark og globalt.

Projektopgaven indeholder teori om forskellige energikilder, og er meget fokuseret på vedvarende energi og den globalt voksende energikrise.

Problemstillinger
Hvordan skal vi producere elektricitet i fremtiden?
Hvordan kan vi producere elektricitet på en bæredygtig måde, uden det går ud over levestandarden, og hvorfor er det nødvendigt?

Uddybende tekst
Igennem mange år har vi brugt olie og kul til at drive vores kraftværker, men når disse fossile brændsler er opbrugt, hvordan skal vi så skaffe elektricitet til vores industrialiserede hverdag?
Vi ved vedvarende energi bliver en nødvendighed, men hvilke er i stand til at dække vores massive behov, uden vi skal ændre på vores levevis?

Indhold

Problemstillinger 2
Uddybende tekst 2
Emnebegrundelse 3
Indledning 3
Elektricitet generelt 4
De forskellige energikilder 5
Nutidens energikilder i Danmark 9
Fremtidens energi i Danmark 10
Elektriciteten globalt 13
Vores idéer og tanker 16
Konklusion – Danmark 17
Konklusion – Globalt 17
Kildehenvisning 18

Uddrag

Emnebegrundelse
Vi fandt emnet elektricitet aktuelt fordi vi begge havde en fælles interesse for emnet. Også fordi vi gerne ville forsøge at uddybe vores viden inden for elektricitetens verden, og hermed også uddybe os i, hvordan vi kan sikre fremtiden med energi på en miljøvenlig basis.
Vi har også valgt dette emne på baggrund af emnets størrelse. Vi ville gerne have en udfordring, og her var dette emne også aktuelt.
Da elektriciteten fylder så meget i vores hverdag, og da det moderne menneske aldrig ville kunne klare sig uden, ville vi også gerne være med til at belyse vores efterhånden voksende behov til el, og dets konsekvenser på lang sigt.
Indledning
Vi vil i denne rapport, prøve at finde svar på hvordan man i fremtiden, skal forsyne den energihungrende levevis, som vi igennem tiden har udviklet. I takt med u-lande bliver til nic-lande, og senere hen til i-lande, vil de også udvikle et enormt energibehov. Man kunne selvfølgelig fortsætte med at bruge fossile brændsler, men her kommer et andet problem på banen, som er meget omtalt for tiden. Problemet er vores sårbare klima, som har lidt under industrialiseringen af verden.
Vi vil undersøge de vedvarende energikilder, som vi allerede bruger, men også nogle af dem der endnu er under udvikling. For noget må gøres, og med vedvarende energi kan være med til at stoppe den negative udvikling, som er blevet synlig i vores klima.

I rapporten vil vi også inddrage meninger, fra forskellige mennesker inden for emnet, samt komme med vores egne, om hvordan man i fremtiden vil kunne forsyne verden med elektricitet. Vi vil så ud fra den viden og de holdninger vi har fået, komme frem til en konklusion.

Elektricitet generelt
Siden tidernes morgen har mennesket kendt elektricitet. For mange tusinde år siden har mennesket kunne frembringe en form for elektricitet, ved at gnide en ravklump op mod at stykke læder. Herefter ville læderet kunne tiltrække sig små stykker tøj, fjer, hår og end da små pinde. Andre gange sprang der også en lille gnist mellem ravet og læderet.
De gamle grækere mente, at der var en mystisk kraft i ravet, og at det var forklaringen på, at disse ting kunne hænde.
Man er dog blevet lidt klogere siden de gamle grækeres tid. I dag siger man at elektricitet er nogle meget små partikler, der bevæger sig gennem ledningen. Disse partikler kaldes... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om elektricitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.