Projektopgave om integration af indvandrere og flygtninge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 27
 • 6529
 • PDF

Projektopgave om integration af indvandrere og flygtninge

Projektopgave, hvor emnet var "Integration", og jeg undersøger hvordan integrationen er i Danmark, historisk og i dag.

Problemformulering

Mange mennesker kommer til Danmark hvert år i håbet om at blive integreret. Hvorfor er det så vigtigt at integrere? I Danmark har vi mange fordomme mod de såkaldte indvandrere, men hvornår opfatter vi indvandrere som ”rigtige” danskere, og hvornår ser de sig selv som danskere?
Vil danskernes syn på indvandrere ændres i fremtiden, og hvad skal der til?

Problemstillinger

1. Fakta spørgsmål:
- Hvad er danskernes fordomme mod indvandrere?
- Hvem var de første der kom til Danmark?
- Hvor mange indvandrere er der i Danmark?
- Hvad skal vi gøre for at indvandrere bliver integreret, og hvad skal de selv gøre?

2. Forståelses spørgsmål:
- Hvordan ville Danmark se ud uden fremmed påvirkning?
- Bliver man integreret i et asylcenter/ghetto?
- Hvordan er det at være indvandrer i Danmark?

3. Holdnings- og vurderings spørgsmål:
- Behandler vi danskere indvandrerne på en ordentlig måde?
- Bliver indvandrernes liv bedre af at komme til Danmark?

4. Handlings- og løsnings spørgsmål:
- Hvordan vil man i fremtiden, sørge for at indvandrere bliver integreret på den bedst mulige måde?
- Hvad kan vi gøre ved danskernes syn på indvandrere?
- Hvad kan indvandrerne selv gøre for at blive integreret?"

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Problemstillinger 3
Gæstearbejdere 4
Fremmedarbejdere 4
Forskellen på en flygtning og en indvandrer 5
De skrev historie 7
Her skal vi høre om Özgür: 7
Her skal vi høre om Faduma: 8
En indvandrer i Danmark 8
Asylansøgere 10
Asylcentrerne 10
Ghettoisering 11
Integration, assimilation og segregation 13
Integration. 13
Assimilation. 13
Segregation. 13
Integrationsloven 14
Indsatsen i Holstebro (flygtninge) 14
Kulturhuset 16
Historien bag 16
Fremmed påvirkning 17
Fordomme 18
Racisme i Danmark 19
Ordbogens definition på racisme: 20
Definition af ordet ”racisme”: 20
Vores tolkning af ordet ”racisme”: 20
Fremtidens hovedtemaer: 20
Konklusion 22
BILAG: 23
Interviews 23
”Danskeren (nr.1)”: 23
”Indvandreren”: 24
”Danskeren (nr.2)” 26
Litteraturliste 27
Litteratur 27
Internet 27
Inspiration 27

Uddrag

Indledning

Vi har valgt at arbejde med Integration, og i forbindelse med dette emne har vi skrevet nogle spørgsmål i henhold med vores problemformulering (s. 3), som vi vil besvare, og til sidst i opgaven konkludere på.

Mange mennesker kommer til Danmark hvert år i håbet om at blive integreret. Vi har set på, hvordan indvandrere lever deres hverdag i Danmark. Vi har undersøgt Ghettodannelsen, og hvad Holstebro og regeringens strategi er.
Siden de første gæstearbejdere kom i slutningen af 60'erne, har indvandrere og flygtninge bosat sig i Danmark.
I vil komme til at læse Özgür's livs historie, hvorfor han bor i Danmark, og hvordan hans forhold er til danskerne. I vil også komme til at læse om Faduma, der flygtede fra Somalia med hendes mor, da hun var helt lille og nu bor i Danmark. Hvordan er hendes liv nu?

Herefter kommer vi også ind på racismen i Danmark. Hvad der sker, når du kommer som asylansøger til Danmark, og derefter skal ind på et af Danmarks mange asylcentre.

Vi har været ude og interviewe Ole Westergaard, som er leder af Jobcentret Holstebro, og som også er medlem i Holstebros integrationsråd. I vil også finde interviews fra anonyme folk som vi fandt i byen.
Dette emne synes vi er meget interessant, og det håber vi også I vil synes!

Gæstearbejdere

De første gæstearbejdere kom i slutningen af 1960´erne til Vesteuropa. Danmark var kommet på fode igen efter 2. Verdenskrig. Økonomien, industrien og beskæftigelsen var i gang, og det medførte manglende arbejdskraft. Vi var for første gang i Danmarks historie i en situation, hvor industrien lavede mere end landbruget. Derfor inviterede Danmark folk hertil for at arbejde på vores fabrikker. De folk der kom, kaldte vi for gæstearbejdere. Man regnede med, at de kun ville være her i en kort periode. Men man tog fejl.

I 1970 var der ca. 20.000 udenlandske arbejdere i Danmark. De fleste havde til hensigt at tage hjem igen. Men da nogle familier havde taget deres familie med, var det meget svært at forlade Danmark. Børnene havde måske fået nogle venner og havde lært noget dansk. Derfor besluttede mange af gæstearbejderne at blive. Nogle gæstearbejder hentede også deres familier til Danmark, fordi de simpelthen savnede dem.

Gæstearbejdere er altså folk som kom her til Danmark for at arbejde for så at vende tilbage til deres hjemland igen. Men mange af dem blev her i Danmark og blev derfor immigranter .

Fremmedarbejdere

Mange tror, at der er forskel på fremmedarbejder og gæstearbejdere. Men faktisk lavede man navnet ”fremmedarbejdere” om til ”gæstearbejdere” i 1970-1980. At bruge ordet ”gæstearbejdere” lyder... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om integration af indvandrere og flygtninge

[26]
Bedømmelser
 • 23-11-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Den var udmærket. Dog var der mange ting, vi ikke kunne benytte godt af. Jeres fakta del er meget god - det hjalp meget.
 • 06-02-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  det var meget godt men problem stillingen kunne formuleres bedre. Vha færre hv spørgsmål
 • 26-01-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Opgaven er fuld af viden :-)
 • 01-05-2016
  Perfekt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!