Projektopgave om Integration

Se flere bedømmelser 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 (26 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.

Uddannelse

Folkeskole 9. klasse

Fag

Projektopgaven i 9. kl. FSA (Dansk FSA)

Karakter

12

Antal sider

27

Antal ord

6715

Filformat

PDF

Projektopgave om Integration

Opgaven er en meget gennemarbejdet projektopgave, hvor alt relevant er med - Emnet var "Integration", og jeg undersøger hvordan integrationen er i Danmark, historisk og i dag.

Jeg arbejdede med følgende problemformulering og problemstillinger:
"Problemformulering:

Mange mennesker kommer til Danmark hvert år i håbet om at blive integreret. Hvorfor er det så vigtigt at integrere? I Danmark har vi mange fordomme mod de såkaldte indvandrere, men hvornår opfatter vi indvandrere som ”rigtige” danskere, og hvornår ser de sig selv som danskere?
Vil danskernes syn på indvandrere ændres i fremtiden, og hvad skal der til?

Problemstillinger

1. Fakta spørgsmål:
- Hvad er danskernes fordomme mod indvandrere?
- Hvem var de første der kom til Danmark?
- Hvor mange indvandrere er der i Danmark?
- Hvad skal vi gøre for at indvandrere bliver integreret, og hvad skal de selv gøre?

2. Forståelses spørgsmål:
- Hvordan ville Danmark se ud uden fremmed påvirkning?
- Bliver man integreret i et asylcenter/ghetto?
- Hvordan er det at være indvandrer i Danmark?

3. Holdnings- og vurderings spørgsmål:
- Behandler vi danskere indvandrerne på en ordentlig måde?
- Bliver indvandrernes liv bedre af at komme til Danmark?

4. Handlings- og løsnings spørgsmål:
- Hvordan vil man i fremtiden, sørge for at indvandrere bliver integreret på den bedst mulige måde?
- Hvad kan vi gøre ved danskernes syn på indvandrere?
- Hvad kan indvandrerne selv gøre for at blive integreret?"

Indhold
Indledning 2
Problemformulering 3
Problemstillinger 3
Gæstearbejdere 4
Fremmedarbejdere 4
Forskellen på en flygtning og en indvandrer 5
De skrev historie 7
Her skal vi høre om Özgür: 7
Her skal vi høre om Faduma: 8
En indvandrer i Danmark 8
Asylansøgere 10
Asylcentrerne 10
Ghettoisering 11
Integration, assimilation og segregation 13
Integration. 13
Assimilation. 13
Segregation. 13
Integrationsloven 14
Indsatsen i Holstebro (flygtninge) 14
Kulturhuset 16
Historien bag 16
Fremmed påvirkning 17
Fordomme 18
Racisme i Danmark 19
Ordbogens definition på racisme: 20
Definition af ordet ”racisme”: 20
Vores tolkning af ordet ”racisme”: 20
Fremtidens hovedtemaer: 20
Konklusion 22
BILAG: 23
Interviews 23
”Danskeren (nr.1)”: 23
”Indvandreren”: 24
”Danskeren (nr.2)” 26
Litteraturliste 27
Litteratur 27
Internet 27
Inspiration 27

Uddrag
"Indledning:

Vi har valgt at arbejde med Integration, og i forbindelse med dette emne har vi skrevet nogle spørgsmål i henhold med vores problemformulering (s. 3), som vi vil besvare, og til sidst i opgaven konkludere på.

Mange mennesker kommer til Danmark hvert år i håbet om at blive integreret. Vi har set på, hvordan indvandrere lever deres hverdag i Danmark. Vi har undersøgt Ghettodannelsen, og hvad Holstebro og regeringens strategi er.

Siden de første gæstearbejdere kom i slutningen af 60’erne, har indvandrere og flygtninge bosat sig i Danmark.
I vil komme til at læse Özgür’s livs historie, hvorfor han bor i Danmark, og hvordan hans forhold er til danskerne. I vil også komme til at læse om Faduma, der flygtede fra Somalia med hendes mor, da hun var helt lille og nu bor i Danmark. Hvordan er hendes liv nu?

Herefter kommer vi også ind på racismen i Danmark. Hvad der sker, når du kommer som asylansøger til Danmark, og derefter skal ind på et af Danmarks mange asylcentre.

Vi har været ude og interviewe Ole Westergaard, som er leder af Jobcentret Holstebro, og som også er medlem i Holstebros integrationsråd. I vil også finde interviews fra anonyme folk som vi fandt i byen.
Dette emne synes vi er meget interessant, og det håber vi også I vil synes!"... [læs mere nu]