Projektopgave om Integration i Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 12
 • 23
 • 6098
 • PDF

Projektopgave om Integration i Danmark

Projektopgave om integration i Danmark, de politiske omstændigheder og konsekvenser af integrationen, samt hvilke forskellige modeller og former der er for integrationen. Herudover undersøger vi integration historisk (for Danmark), og kigger særligt på det nye pointsystem som Danmark har indført.

Problemformulering
Vi har valgt hovedsageligt at beskæftige os med det nye pointsystem.

Vi vil finde ud af, hvorfor regeringen vælger at indføre et pointsystem i Danmark, når vi allerede har nogle af de skrappeste regelsæt inden for integration? Er det etisk korrekt at indføre sådan et system? Desuden vil vi finde ud af, hvilke holdninger og synspunkter de forskellige partier har i forhold til det nye pointsystem.

Samt hvilke holdninger danskerne har og hvad mener vi selv? Hvad bliver konsekvenserne ved at indfører et pointsystem i Danmark?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Historien
Arbejdsmarkedet
Politisk indblanding
Integrationsproblemer opstod
Integrations former
Pluralistisk Integration
Assimilation
Segregation
Pointsystemet
1. Færdiggjort uddannelse
2. Erhvervserfaring
3. Sproglige kvalifikationer
4. Øvrige
Partiernes holdninger og synspunkter
Integration i andre lande
Krænkes menneskerettighederne?
Udsatte persongrupper
Forskelsbehandling
Familieliv
Er pointsystemet etisk korrekt?
Etiks korrekt:
Etisk ukorrekt:
Konsekvenser
Perspektivering
Konklusion
Vores holdning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I Danmark har vi over en halv million indvandre og efterkommere, dette medfører både kulturelle udfordringer og reelle problemer for samfundet. Det medfører også, at vigtige færdigheder såsom det danske sprog ikke længere nødvendigvis kommer ind med modermælken hos alle danskere. Lige såvel som der oftere og oftere sættes spørgsmålstegn omkring demokrati, ytringsfrihed og lige-stilling. Der er mange problemer forbundet med indvandring og integration, og mange forskellige løsningsforslag. Den 17. november i år, blev et meget diskuteret pointsystem vedtaget. Dette skaber splid mellem befolkningen og partierne.
Vi har valgt at skrive om integration i Danmark, da vi synes at emnet er væsentligt og aktuelt i for-hold til det samfund vi lever i i dag. Vores mål med denne opgave er, at få større viden omkring det nye pointsystem og få bedre forståelse for den meget mediediskuterede indvandrepolitik

Historien
Antallet af indvandrer i Danmark er steget markant gennem de sidste 35 år. Den første bølge af ind-vandrer kom til landet i 1960'erne. I 1960'erne var der stor mangel på arbejdskraft i Danmark. Dette hang sammen med danskernes stigende forbrug. Selvom flere kvinder havde meldt sig på ar-bejdsmarkedet, var arbejdskraften stadig en mangelvare. Regeringen blev derfor nødt til at gøre som i Tyskland og Sverige nemlig at importere arbejdskraften. Gæstearbejderne var mænd, hovedsage-ligt fra Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien, som kom hertil for at arbejde på en 5-årig midlertidig op-holdstilladelse. Idéen med gæstearbejderne var, at deres arbejdskraft var til låns, og at de efter den 5-årige periode skulle vende hjem til deres hjemland.

Arbejdsmarkedet
De indvandrere der kom til Danmark i 1960'erne, kom til et arbejdsmarked hvor der var mangel på arbejdskraft, derfor havde de let ved at finde beskæftigelse, hovedsageligt i ufaglærte stillinger i fremstillingserhvervene. De indvandre der kom til landet senere, stod i en langt svagere position, idet ledigheden på arbejdsmarkedet var lav. Det var specielt problematisk for indvandre der ofte... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Integration i Danmark

[1]
Bedømmelser
 • 31-01-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Godt nok , man får hjælp