Projektopgave om Kina under Mao

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 14
  • 4844
  • PDF

Projektopgave om Kina under Mao

Projektopgaven undersøger, hvordan Kina så ud under Mao Zedong. Den kommer bl.a. ind på Kinas forhold til Sovjetunionen, de økonomiske forhold, Kinas befolknings levevilkår og rettigheder og kommunismens rolle i Kina.

Overemne: "Forandring i kultur og tradition".

Problemformulering
Hvem var Mao Zedong og hvordan kom han til magten i Kina? Hvordan var Kinas forhold til Sovjet-unionen, og ændrede det sig i løbet af Maos regeringsperiode? Hvordan var de økonomiske for-hold i Kina under Mao, og forandrede de sig i løbet af hans regeringsperiode? Hvilke ændringer skete der i forhold til Kinas befolknings levevilkår og rettigheder? Udnyttede Mao, Kinas gamle traditioner til at fremme kommunismen, og hvordan fik han befolkningen væk fra deres gamle traditioner og kulturer og derfra over til kommunismen?

Indhold

Problemformulering
Indledning

Kejserigets fald
Guomindang Kinas Kommunistiske Parti
Massakren i Shanghai
Den lange March
Kommunismen sejre
1. Delkonklusion

Den kinesiske Folkerepublik
Socialismen indføres
Landbrugets Kollektivisering
Den første 5 års plan Lad 100 blomster blomstre
Anti-højre kampagnen
Det store spring fremad
2. Delkonklusion

Genopbygningsperioden
Den politiske udvikling 58-65
Kulturrevolutionen
Maos sidste år ved magten

Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledningen
Mao var en af de største revolutionære nogensinde. Hvis ikke DEN største! At ændre Kina, et æld-gammelt Kejserstyre, til den kommunistiske stormagt det var blevet ved Maos død, må siges at være en af de helt store revolutionære præstationer, som næppe vil blive overgået. Jeg finder emnet særligt interessant, pga. af den måde Mao, formået at slå igennem, hos det kinesiske folk. Mao fremstod som den mand der kunne redde dem fra alle deres problem og kvaler. Ja ved hans død i 1976, bredte der sig en dyb sorg over hele landet, nærmest som om at deres gud var død. Men det var jo imidlertid også det, han var blevet for dem. Man må dog ikke glemme, at han indi-rekte var en af vores tid største massemordere. Faktisk kan han sammenlignes med personer som Stalin, og Hitler, som også er nogle af nyere tids største skikkelser. Mao var I hans periode 1949-1976, skyld i ca. 70 millioner døde. Til sammenligning var Hitler ”kun” skyld i 40 millioner døde. Man kan undre sig over, at Mao til trods for de mange døde, stadig var så populær i Kina. Det kan tillægges hans store evner som leder, taler og samlingspunkt, ikke at forglemme den massiv pro-paganda det kinesiske folk fik ind med modermælken. I rapporten har jeg prøvet at tydeliggøre, hvad Mao stod for gennem årene, og hvilken linje han kørte politisk. For bedre at kunne forstå hans regeringsperiode, og tid som formand for KKP efter 1949, har jeg ydermere også valgt, at tillægge hans fortid, og vej til magten i Kina, en betydelig del af rapporten. Derudover har jeg fundet svar på de problemer, jeg havde formuleret og blevet klogere på emnet, dog valgte jeg at afgrænse det enorme emne, til kun at omfatte de indenrigske spørgsmål, så det blev en anelse mere overskueligt. Det er dog begrænsede, hvor meget man kan forkorte dette store og spændende emne.

Kejserrigets fald
I 1912 brød det kinesiske kejserige sammen. Det skete efter en opstand i 1911 og i 1912 blev Kina erklæret for en republik. Der var flere grunde til at kejserdømmet brød sammen. Man havde op gennem det 19. århundrede, set en gradvis svækkelse af kejserdømmet, hvilket hovedsageligt skyldes en række store bondeoprør. Det største oprør var Taiping oprøret 1850-64, hvori der ind-gik ideer om et nyt og mere lige samfund. For at få rejst penge mod opgøret, og for at få moderniseret militæret, måtte kejsestyret lade de øverstbefalende, i de forskelle provinser, selv opstille... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Kina under Mao

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.