Projektopgave om klimadebatten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 21
  • 7493
  • PDF

Projektopgave om klimadebatten

Projektopgave fra 9. klasse, med det overordnede emne: "Heal the World", og underemnet "Klimadebatten".

Projektopgaven indeholder bl.a. informationer om klimakrisen, drivhuseffekten, Al Gore, Bjørn Lomborg, COP15, klimaløsninger og fremtidsscenarier. Med i opgaven er inkluderet forord, efterord og kildehenvisning, dog ingen forside.

Indhold

Indhold 1
Forord 2
Drivhuseffekten 3
Klimakrisen 4
Al Gore 6
Bjørn Lomborg 7
Danmarks klimapolitik 9
International klimapolitik 11
COP15 13
Fremtidsscenarier 15
Klimaløsninger 17
Hvad kan vi selv gøre? 19
Efterord 20
Kildehenvisning 21

Uddrag

Forord
Dette halvårs overordnede emne for den afsluttende og afgørende projektopgave lød ”Heal the World”. Et emne, der lægger op til både klimadiskussioner, miljøforbedringer, Michael Jackson portrætter, en-gelske opgaver og fremlæggelser etc. Emnet favner bredt, og jeg fik – efter meget besvær – valgt emnet: ”Klimadebatten”.

Jeg har ved dette emnevalg forsøgt at afvige en smule fra mine tidligere mere tekniske rapporter. Målet er denne gang at vise mine evner som værende lidt mere alsidige og vise, at jeg ligeledes kan formidle og redegøre for store politiske emner. Jeg har dog ikke valgt at forlade det naturvidenskabelige felt helt, da dette interesserer mig rigtig meget.

Jeg ønsker med denne projektopgave at redegøre for den globale klimaproblematik, dens følger, løsningsmodeller og fremtid. Samtidig vil jeg formidle og oplyse om den forestående klimakonference i København.

Jordens klimatiske situation er i øjeblikket et emne, der er til stor diskussion verden over. Emnet diskuteres af verdens toppolitikere såvel som af den enkelte borger. Klimaændringerne har indflydelse på vores hverdag, om vi vil det eller ej. Hvorvidt de klimatiske ændringer er menneskeskabte, og hvorvidt de påvirker os eller ej, er stadigvæk et utroligt varmt emne. Klimaets fortalere som fx Al Gore kæmper bravt med foredrag, kampagner etc. for at få verden til at støtte op om ting som nedskæringer af CO2-udslippet, forskning i alternativ energi, grønt elforbrug etc.
Modsat finder man mere tilbagelænede tænkere og skeptikere som Bjørn Lomborg, der mener, at de millionvis af forebyggelseskroner burde udnyttes på en helt anden måde. Fælles for både Al Gore og Bjørn Lomborg er dog, at de anerkender de menneskeskabte klimaændringer!

Klimaet har indflydelse på vores nutid, vores fremtid og vores børns fremtid. Det er vores generations ansvar at skabe den nødvendige handling, for at vores børn vil få den samme verden at se som vi. Som forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalte dette på en højst beundringsværdig måde på Venstres landsmøde i november 2008: ”At skabe en grøn og bæredygtig vækst, det er den største ud-fordring for denne generation og for den næste generation.”... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om klimadebatten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.