Projektopgave om menneskerettigheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FSA
 • 10
 • 15
 • 4066
 • PDF

Projektopgave om menneskerettigheder

Projektopgave fra 9. klasse om menneskerettigheder.

Problemformulering
Jeg har valgt at arbejde med menneskerettigheder. Hvad siger menneskerettighederne, og hvor kommer de fra? Jeg vil prøve at stille Danmark og Kina op imod hinanden, hvilke forskelle og ligheder er der? Hvorfor er der disse forskelle i fortolkningen af dem? Jeg vil låne nogle bøger, og så vil jeg også bruge faktalink og generelt internettet. Jeg vil lave en skriftlig opgave, og til min fremlæggelse vil jeg lave et powerpoint.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, med en lidt bedre fremlæggelse ville karakteren have været helt i top

Indhold

Problemformulering s. 3
Inden menneskerettighederne kom til s. 3
Det første skridt s. 3
De forenede nationer s. 4
Verdenserklæringen om menneskerettigheder om krænkelse af den s. 5
Børnekonventionen s. 6
Kina s. 7
Danmark s. 8
Danmark sammenlignet med Kina . s. 9
Konklusion s. 9
Litteraturliste s. 10

Uddrag

Inden menneskerettighederne kom til
Inden menneskerettighederne kom til, var de der faktisk i forvejen. Dog var det inden 2. verdenskrig landene der selv bestemte, hvordan mennesker skulle behandles i netop deres land. Ingen blandede sig i, hvad der foregik inden for andre staters grænser.
Men så kom 2. verdenskrig, og det blev hurtigt klart for alle, at en stat der undertrykker samtlige menneskerettigheder på det grummeste, også kan blive til fare for andre lande. Her tænker jeg selvfølgelig på Hitler og nazismen. Først fik jøderne taget deres tyske statsborgerskab m.m. i Nürnberg-lovene, og senere blev jøderne mishandlet, jaget og henrettet. Eftersom jødeudryddelsen fortsatte ud i Europa i de tysk besatte lande, blev det klart, at menneskerettighederne ikke skulle styres nationalt, men internationalt.

Det første skridt
Det første skridt blev taget af den daværende amerikanske præsident Roosevelt og den daværende engelske premierminister Churchill, da de i 1941 udsendte Atlanterhavs-erklæringen. Det er en hensigtserklæring om fælles politik under 2. verdenskrig ,og hvordan verden skulle se ud efter krigen. Atlanterhavs-erklæringen eller Atlanterhavs-pagten går i korte træk ud på:
• USA og Storbritannien stiller ingen territoriale krav
• Territoriale justeringer skal tilpasses de involverede folk
• Retten til folkenes selvbestemmelse
• Sænkning af handelshindringer... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om menneskerettigheder

[1]
Bedømmelser
 • 30-11-2015
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Synes den er rigtig brugbar! Mange tak!