Projektopgave om NASA

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 14
  • 3408
  • PDF

Projektopgave om NASA

Problemformulering
Jeg har valgt at skrive projektopgave om NASA, fordi jeg er meget fascineret af forskning i rummet og her på jorden. Jeg undrer mig over der er så meget kritik af NASA, da jeg selv mener det er vigtig forskning. Jeg vil også komme ind på hvad NASA har holdt/holder hemmeligt for resten af verden. Jeg undrer mig over, hvordan man kan fortsætte den dyre forskning, i forhold til alle de problemer vi hører om i medierne som f.eks. mangel på mad, ressourcer og ikke mindst den økonomiske krise.

Indhold

3 Problemformulering
4 Indledning
5 NASA's begyndelse
6-7 Apollo
8-9 STS (Space Transportation System)
12 ISS (International Space Station)
13-14 Kritik af NASA
15 Et blik ud i fremtiden
16 Konklusion
17 Kildangivelse

Uddrag

Indledning
Forskning og viden betyder meget for mig, og lige præcis NASA synes jeg er spændende på grund af deres intentioner og deres størrelse.
NASA er en kæmpe rumfartsadministration i Amerika med mere end 12 centre og et museum. Derfor har jeg i denne opgave valgt at fokusere på deres største projekter indenfor rumfart, deres udgifter og kritikken de ofte er udsat for.

Jeg har glædet mig meget til at komme i gang med en debat omkring mine problemstillinger og ikke mindst forhåbentlig finde svar på min undren.

NASA's begyndelse

NASA startede som National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), som blev dannet i 1915 for at forske mere i luftfart. Den 29. juli 1958 blev NACA lavet om, så de fik kontrol over rumfart og ændrede navn til National Aeronautics & Space Administration. Før NASA blev
oprettet var det forskellige dele af militæret der forskede i
rumfart. Verdenskrigene fremmede behovet for ny
teknologi. Specielt kampfly, stjernekrig og missilskjold
i rummet havde man store planer om.
Heldigvis brugte man også teknologien til fragt,
passagerfly, sygetransport
og post.

Da NASA i 1958 blev adskilt fra militæret, betød
det fordoblet budget og personale, nyt forskningscenter
og det betød mere rumforskning, fordi de ikke længere
skulle arbejde på projekter for militæret.

Sovjet Unionens afsendelse af Sputnik i 1957 satte National Aeronautics and Space Act, som regulerer NASAs virke, i gang. Det er en erklæring vedtaget af senatet og præsident Eisenhower. Erklæringen handler om, at USA's forskning og aktivitet i rummet er fredsorienteret og til fordel for alle. Erklæringen... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om NASA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.