Projektopgave om pædofili

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 12
  • 17
  • 5089
  • PDF

Projektopgave om pædofili

Afsluttende projektopgave fra niende klasse som omhandler pædofili - mere specifikt: "Når et samfund påvirkes af pædofili". I rapporten udtrykkes indflydelsen på den pædofile, den misbrugte og samfundet.

Problemformulering
Den pædofile
Hvad kendetegner en pædofil?
Hvordan skelner man imellem pædofili og infantofili?
Er der fællestræk i de pædofiles sociale baggrund/opvækst?
Hvad får de pædofile på disse tanker? Hvad foregår psykisk i en pædofil?
Den misbrugte
Er børn, som tidligere har været udsat for pædofili, påvirket resten af deres liv?
Hvilke tegn kan man iagttage hos børn, som har været seksuelt misbrugt?
Hvad er behandlingsmuligheden/-formen?
Samfundet
Hvordan kan vi formindske el. undgå antallet af pædofile; og kan vi overhovedet dét?
Hvor går grænsen før offentlige ansatte kan opfattes/mistænkes som pædofile?
Forskelle på seksuelle overgreb samt love i Danmark og i andre lande?
Får de pædofile en rimelig straf – hvad er en rimelig straf?
Hvordan vil et samfund uden pædofili så se ud?

Indhold

Indledning
Den pædofile
Definitioner og begrebsafklaring
Karakteristika og adfærd
Den misbrugte
Tabu og tillid
Konsekvenser og det videre forløb
Samfundet
Forholdet mellem den pædofile og den misbrugte
Procedurer og ansvarlighed
Ressourcer
Straffen
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1.
Pædofili-sager

Uddrag

Indledning

Projektet 'Når et samfund påvirkes af pædofili' har jeg valgt af flere årsager.
Det er et emne, som optager megen plads i medierne, når der er mistanke om konkrete tilfælde; det er et forhold, som vi alle frygter og har en mening omkring.

Jeg har set meget frem til at få udvidet min viden på området, da det på en gang både er spændende og forfærdelige fakta.

Emnet er afgrænset til det danske samfund, hvor både forhold omkring den pædofile og den misbrugte behandles.

Indledningsvist defineres og afklares begreber ligesom den pædofiles karakteristika og adfærd studeres nøjere.
Efterfølgende betragtes den anden part, den misbrugte; hvorledes påvirkes de af overgre-bene og hvordan formes deres liv fremadrettet.
Afsluttende vurderes samfundets rolle i disse sager – ligesom min egen betragtning og holdninger vil fremgå.

Som bilag har jeg vedlagt uddrag fra 2 af Danmarks mest omtalte pædofili-sager indenfor de seneste år, hhv. Tønder-sagen og Vadstrupgård-sagen.

Definitioner og begrebsafklaring

Når man taler seksuelle overgreb, kan det inddeles i tre hovedgrupper: voldtægt, pædofi-li og incest.
Voldtægt er det, der opleves, når man tvinger nogen til samleje enten ved vold, trusler om eksempelvis vold eller ved at gøre offeret ude af stand til at modsætte sig (f.eks. ved at bedøve offeret). Der findes tre typer for voldtægt, nemlig overfaldsvoldtægt, kontakts-voldtægt og partnervoldtægt.
De to andre former for seksuelle overgreb, minder meget om hinanden; nemlig pædofili og incest. Begge dele er en betegnelse, som bruges, når det handler om seksuelle overgreb på børn og unge, som regel uden vold. Det opleves, ligeså snart man føler, at den voksne overskrider ens både psykiske og fysiske grænser.

Ordet pædofili er af græsk oprindelse. Det er sammensat af de to ord: paidos, som betyder barn, og phili, som betyder kærlighed og venskab. Tilsammen betegnes en pædofil således som en person, der elsker børn. Pædofili er et seksuelt overgreb begået af en voksen, som man ikke er i familie med, f.eks. en af forældrenes venner, en lærer, en pædagog, en træ-ner, en spejderfører osv. Incest betyder, at overgrebet bliver begået af en person, som bar-net... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om pædofili

[1]
Bedømmelser
  • 10-03-2010
    flot opgave med kilder og gode spørgsmål. Der findes dog mere og bredere viden omkring emnet, men i forhold til niveau og karakter meget flot og fortjent. Dog savner jeg en æstetisk forside men vigtigst er indholdet og det er ikke manglen af forsiden der trækker ned.