Projektopgave om pigebander og pigevold

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 19
 • 4854
 • PDF

Projektopgave om pigebander og pigevold

Projektopgave fra 9. klasse, som undersøger pigebander og kriminalitet og spørger, hvad der får piger til at begå vold. Herudover undersøger den også voldsofrene og hvilke straffe, som de unge piger kan få.

Problemformulering
Hvorfor opstår der pigebander, hvorfor er det stigende og hvorfor udøver de vold? Er der nogen fordele eller ulemper ved at være medlem i en pigebande og hvad kan man gøre for at forbygge at piger ender i vold og kriminalitet?
Er det samfundets skyld, og hvordan kan vi løse dette problem?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Voldelige piger i Danmark 4
Stigende problem 4
Hvad er en pigebande? 5
Hvor er pigebander mest udbredt? 5
Hvorfor bliver pigerne medlemmer af en bande? 6
Polariseringen 7
Socialt dårligt stillede piger 7
Manglende identitet 8
Fordele og ulemper 8
Pigerne udøver vold 9
Volden er ok 9
Hvorfor gør de det? 9
Girl Power 10
'Hvorfor ikke vise, at man er pige, hvis man er stolt af det?' 10
Piger haler ind på drenge 11
Behandlingen 12
Straffen 12
Fremtiden 13
Butikstyverier 13
Forebyggelse, er det samfundets skyld og løsning 14
Vold giver sår på sjælen 15
Konklusion 16
BILAG: 17
Kildeliste: 20

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at arbejde med pigebander og pigekriminalitet. Vi har skrevet vores problemformule-ring, som vi i denne opgave vil besvare og til sidst konkludere på.

Der kommer flere og flere voldelige piger i Danmark, og det kan tydelig ses i statistikkerne. At pi-gerne er blevet så voldelige kommer bag på det danske behandlersystem, da det stadig er et meget nyt problem. Derfor kan disse piger blive overset. Første gang man lagde mærke til pigernes volde-lige adfærd var i 2001, da Ninja-banden kom i mediernes søgelys. Siden da er flere og flere sager dukket op.

I denne rapport vil vi sætte fokus på disse piger, og hvad der får dem til at gå ind i en bande. Vi vil også komme ind på pigernes kriminelle baggrund, og hvordan det hele begyndte. Vi kommer også ind på, hvorfor pigerne begår vold og kriminalitet. I den forbindelse har vi været ude for at inter-viewe SSP medarbejderen Mona Stougård, interviewet er at finde i denne rapport. Vi vil også kort komme ind på ofrene, og de straffe de pågældende piger kan risikere at få.

Vi synes at dette er et meget aktuelt og interessant emne – og det håber vi også, at I synes!

Voldelige piger i Danmark
Stigende problem
Pigevold er et stærkt stigende problem. I 1990 blev 35 piger mellem 15-19 år dømt for simpel vold, i 1995 var tallet steget til 63 og i år 2002, var tallet steget til 145 dømte piger. Det vil sige mere end en firedobling på 12 år, og tallene stiger stadig.
I dag er omkring 500 piger stærkt voldelige. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og disse tal ser ud til at stige. Stadig flere og flere unge piger bliver i dag dømt for vold.dddddddddddddddddddddddd

Især inden for ”simpel vold” er pigevold et meget stigende problem, og et problem der skal tages fat om. Hvis man sammenligner 1990 med 2000, var der knap tre gange så mange 15-19-årige piger i 2000, der blev dømt for simpel vold (det er en stigning på hele 186 procent!). Hvis man tager ud-gangspunkt i de 20-24-årige kvinder, er der også flere, der bliver dømt for simpel vold. Her er der tale om en stigning på 31 procent i det sidste årti... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om pigebander og pigevold

[3]
Bedømmelser
 • 11-05-2011
  Jeg synes det er godt der er mange eksempler og informationer. både om tilfælde og hvad der kan forsage det.
 • 10-03-2012
  Rigtig god opgave, den kan bruges.
 • 01-02-2011
  God opgave..............

Andre brugere, der har downloadet Projektopgave om pigebander og pigevold, har også downloadet