Projektopgave om Saudi Arabien

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 10
  • 23
  • 4816
  • PDF

Projektopgave om Saudi Arabien

9. klasse projektopgave om Saudi Arabien.

Problemformulering

- Hvordan fungerer sharia som styreform i Saudi-Arabien?

For at gøre rapporten overskuelig, har jeg formuleret en række underspørgsmål, som ligeledes vil blive besvaret løbende gennem rapporten:

1. Hvad er sharia for en slags religiøs forfatning?
2. På hvilke punkter bliver sharia-loven fulgt i Saudi-Arabien?
3. Hvorfor opfatter mange sharia-loven som udemokratisk?
4. Hvilke kritikpunkter har menneskerettighedsorganisationer overfor Saudi-Arabien i dag, eller har de slet ingen? - Og afviser eller tager Saudi-Arabien imod disse meninger?
5. Hvilke grænser er der for massemedierne i Saudi-Arabien?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 4
Historie 6
Indførelse af et politisk system 6
Oliens magt i spillet 8
Sharia 10
Sharias betydning 10
Forskellen på sharia og sharia-lovgivning 11
Geografi og klima 12
Overblik over Saudi-Arabien 13
Saudi-Arabiens politiske system 14
Hvordan fungerer lovgivningen i Saudi-Arabien? 15
Samfundsudviklingens effekt på Saudi-Arabiens sharia 15
Den Basale Lov 16
Menneskerettighedsorganisationer kritiserer Saudi-Arabien 18
Tilstanden i dag 18
Massemedier 19
Perspektivering 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 1 – Ørkenen: Rub al-Khali 24

Uddrag

Indledning

Jeg har med denne opgave valgt at fokusere på styreformen i Saudi-Arabien – et land, hvis regering hævder, er styret ud fra både vestlige love og islams sharia-lov. Grunden til, at jeg lige netop har valgt at skrive om Saudi-Arabien, er, fordi at Saudi-Arabien netop pga. deres styreform har et dårligt omdømme i de internationale medier, herunder Amnesty International og andre menneskerettighedsorganisationer, som sætter standarden for menneskerettigheder i bl.a. vores vestlige samfund. Jeg har altid undret mig over, hvordan styreformen i Saudi-Arabien fungerer, og jeg vil gennem denne rapport tilegne mig viden om den. Muslimske jurister i Saudi-Arabien mener, at udenlandske politikere og civile har misforstået og ikke ser, at sharia er et komplet livsmønster - både for individet og samfundet. De muslimske jurister mener, at forfatningens dårlige ry er sket igennem massemediernes indflydelse på samfundet igennem den 4. statsmagt fx igennem aviser, radio eller fjernsyn.

Metode

I min opgave vil jeg starte med at gøre rede for Saudi-Arabiens historie. I en kronologisk beretning vil jeg komme ind på Saudi-Arabiens historie fra start til i dag. Jeg vil søge at opklare, hvilke beslutninger og situationer, der var med til at grundlægge det moderne Saudi-Arabien, vi kender i dag - efterfulgt af en grundig forklaring af, hvad sharia er for en religiøs styreform.
Endvidere vil jeg beskæftige mig med landets geografi og klima, her vil jeg undersøge dets geografiske placering og betydning, nabolande og klimatiske problemer.
Et af de relevanteste punkter til emnerne demokrati, menneskerettigheder og medborgerskab, jeg vil komme ind på, er det politiske system i Saudi-Arabien, som jeg vil gøre rede for. Det er også spændende, fordi at man bl.a. tit hører, at menneskerettighedsorganisationer kritiserer Saudi-Arabiens retsvæsen, pga. at man i landet gør brug af afstraffelser såsom dødsstraffe og pryglestraffe. I dag ser situationen ud som, man er imod Saudi-Arabiens retsvæsen for de afstraffelser for de grovere forbrydelser. Menneskerettighedsorganisationer kritiserer og accepterer ikke Saudi-Arabiens straffesystem.
Jeg vil ende med en kort fortælling af massemediernes funktion i Saudi-Arabiens samfund, hvor at jeg vil prøve at uddybe og finde ud af, hvorfor der hersker en streng censur i landet. Og til sidst vil jeg prøve at sætte Saudi-Arabiens straffesystem i et andet lands perspektiv og derefter høre landets holdninger og meninger omkring systemet... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om Saudi Arabien

[1]
Bedømmelser
  • 20-05-2011
    Indeholder masser af vigtige informationer ... Flot arbejde (-;