Projektopgave om seksuelle overgreb på børn og unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 12
  • 13
  • 4885
  • PDF

Projektopgave om seksuelle overgreb på børn og unge

Projektopgave med overemnet 00'erne, altså perioden fra 2000-2010.

Projektopgaven tager udgangspunkt i, hvordan børnene bliver lokket af krænkeren.

Problemformulering

• Hvad er et seksuelt overgreb?
• Hvorfor bliver der begået seksuelle overgreb på børn?
• Har vi i vores samfund nok fokus på seksuelt misbrug af børn, og griber kommunerne hurtigt nok ind?
• Hvilken betydning har det for et barn at blive seksuelt misbrugt?
• Hvordan kan vi i fremtiden undgå seksuelle overgreb på børn?

Lærers kommentar

Flot - tydelig "røde tråd" gennem opgaven. -

Elevens kommentar

Dog mangler vi noget, fx kvinder, som er krænker. Men vi måtte gemme noget til selve fremlæggelsen.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Der er flotte kildehenvisninger i forhold til mange andre projektopgaver.

Indhold

Emnebegrundelse Side 2
Problemformulering Side 2
Definitionen på et seksuelt overgreb Side 3-4
Barnets psyke Side 5-7
Uvidenhed om seksuelle overgreb
Magtesløshed
Isolation
Voksnes udnyttelse af det barnlige sind Side 5-6
Groomingsprocessen Side 8-10
Udvælgesen af ofret
Opbygning af venskab
Den seksuelle fase
Norsk politimand udnytter groomingsprocessen
Dansk vicepolitiinspektør udnytter groomingsprocessen
Sagsprocessen Side 11
Den enkeltes ansvar, en lys fremtid Side 11
Konklusion Side 12
Litteraturliste Side 12

Uddrag

Emne Begrundelse
Der er ingen tvivl om, at seksuelt misbrug mod børn, er en af værste forbrydelser, man overhoved kan begå. Man udnytter børn, der ikke nødvendigvis ved, hvad de bliver udsat for. Man giver dem en masse spørgsmål, og kan i værste tilfælde lægge deres fremtid i ruiner. Samtidig har 00'erne sat en sund mode, der er blevet gjort opmærksom på problemet, folk kommer mere ud med det, og der er en masse sager at tage fat i. Generelt er det et emne, vi begge to gerne vil sætte os mere ind i. Da det på den ene side er et spændende og på den anden side et dybt følelsesmæssigt emne.

Definitionen på et seksuelt overgreb
Gennem årene er lovene omkring seksuelle overgreb blevet skiftet løbende. Konflikterne har været store, og der har gennem årene været talrige forkæmpere for børns vilkår. Omkring 1980 begyndte man at få øjnene op for seksuelt misbrugte børn, men især efter årtusindeskiftet har debatterne været heftige. Flere og flere pædofile er blevet taget i deres gerninger, og flere sager er kommet frem i lyset. Det nye årtusinde har sat en sund ''mode'', medierne er blevet bedre til at reklamere for hjælp. Der er tv-reklamer, radioreklamer, talkshows osv. Som fortæller de ofte uvidende ofre, at de er blevet udsat for noget forkert, og at der er hjælp at søge.

På trods af at man i dag slår hårdere ned på synderne, kan det stadig være svært at definere et seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse. Må man give sin datter, eller for den sags skyld sin søn, et slag i numsen? Må en far kommentere på datterens BH, ved fx at sige at den er flot? Hvor ligger grænserne? Og hvor skildrer man mellem en seksuel krænkelse og et seksuelt overgreb? Et godt ''ordsprog'' der kan bruges til at definere forskellen lyder således: I et seksuelt overgreb indgår altid en seksuel krænkelse. I en seksuel krænkelse indgår ikke altid et seksuelt overgreb. 1På trods af at man skulle mene, at der skulle findes færre syndere i dag, end for tyve år siden siger statistikkerne noget andet. Tallet er de seneste årtier stærkt stigende. Men lige i dette tilfælde, kan man ikke stole blindt på statistikerne, faktisk er antallet stærkt faldende, hvis man spørg forskere. I dag medregner man bare ''skyggetalene'', det vil sige, at man putter nogle procenter oven på det antal af sager, der reelt er blevet anmeldt, for at gøre tallet mere realistisk.

Man er stadig den dag i dag, stærkt uenige om omkring loven mht. seksuelle krænkelser og overgreb. Sagen... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om seksuelle overgreb på børn og unge

[1]
Bedømmelser
  • 20-01-2014
    Super god opgave. Der er mange gode informationer..