Projektopgave om social arv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 9
 • 2103
 • PDF

Projektopgave om social arv

Projektopgave i 9. klasse hvor der undersøges hvad Social Arv er, hvordan mennesker præges af deres opvækst, og hvilken rolle biologi kan have at spille i det.

Problemformulering
Kan man på trods af den biologiske baggrund tilrettelægge en opvækst, så man er sikker på at få en bestemt personlighed ud af det?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Teori og analyse
Konklusion
Perspektivering
Kildehenvisning

Uddrag

Indledning

Der er mange forskellige personligheder, og normalt synes jeg at man kan se en sammenhæng mellem personers opvækst og selve personen. Jeg tror, at personer bærer meget præg af deres opvækst. Jeg mener, at miljøet i familien og senere hen i skolen blandt kammeraterne, har stor indflydelse på personlighedens udvikling. Jeg er usikker på, om det forholder sig sådan, at miljøet omkring en person kan bestemme fuldstændig, hvordan personen ender med at være. Jeg føler mig ikke overbevist om det biologiske spiller nogen rolle i, hvordan personligheden udvikler sig. Jeg ser, at de fleste kriminelle har haft en svær opvækst med vold, misbrug og fattigdom.

Selve emnet finder jeg interessant fordi:


- Jeg føler, min egen personlighed er præget meget af de første år af mit liv.

- Jeg ser tit en stor sammenhæng mellem personer og deres opvækst.

- Det kunne være interessant at finde en ”opskrift” på det perfekte barn.

- Emnet social arv har været meget oppe i medierne.

- Begrebet social arv er et meget anvendt begreb.

- Det er et meget diskuteret emne inden for politik.

Metodeafsnit

Jeg vil starte mit teori og analyse afsnit med at definere nogle ord, som man ikke kan komme uden om, hvis man skal besvare problemformuleringen. Efterfølgende vil jeg skrive om nogle undersøgelser, som viser, at den negative sociale arv ikke har betydning i de fleste tilfælde. Jeg vil også kigge på fakta og statistikker. Udfra de vigtigste ting i teori og analyse afsnittet vil jeg skrive min konklusion, hvor jeg vil besvare problemformuleringen. Til slut vil jeg skrive min perspektivering for at se, hvike konsekvenser konklusionen har i forhold til samfundet.

Teori og analyse

Man kan ikke besvare problemformuleringen uden at komme ind på emnet social arv. Begrebet social arv blev opfundet af den svenske børnepsykiater Gustav Jonsson, som i 1967 påviste kriminalitet arvet igennem 3 generationer. Selv om man kan diskutere, om begrebet er godt eller dårligt,... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om social arv

[4]
Bedømmelser
 • 13-02-2016
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god til at beskrive social arv. En rigtig god hjælp.
 • 10-03-2014
  den var rigtig en rigtig fin opgave.
 • 12-11-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 8. klasse
  den var god!!!!!!!!!!!!!!
 • 16-01-2014
  Okay opgave, hjalp lidt. :-)