Projektopgave om udkantsdanmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 16
  • 3918
  • PDF

Projektopgave om udkantsdanmark

Projektopgave i 9. klasse om udkantsdanmark. Overordnet emne var "Lokalsamfundet i forandring".

Problemformulering

Danmark har i 2010 fået et helt nyt ord, stedbetegnelse samt politisk taleemne. Nemlig udkantsdanmark, som vi har valgt at lave projekt om. Danmark mangler penge, væksten er så godt som væk og arbejdspladserne fosser ud af landet. Dette har medført, at mange små samfund mister deres eksistens grundlag. Virksomhederne flytter, skoler lukker og sygehusene følger med og bliver omdannet til nogle ganske få supersygehuse. Også landbruget, som mange ude i landsamfundene lever af, er hårdt ramt og er dårligere stillet end nogen sinde før. Men hvorfor sker denne udvikling, og hvem startede den og kan evt. stoppe den? Hvad gør borgerne i de små samfund og i byerne, og hvad har politikkerne af planer for at rette op på skævheden og få liv i de små samfund igen samt bekæmpe eller styrke centraliseringen af mange ydelser i de stører byer? Hvad er udkantsdanmark når alt kommer til alt? Hvordan ser Danmark ud om blot tyve år med denne fortsatte udvikling, og hvordan vil det se ud hvis vi gør det som de to største partier nemlig Venstre og Socialdemokraterne forslår? Er der helt andre og mere kontante ting der bliver nød til at blive gjort for at få vendt udviklingen, eller kan det passe at de stolte, Jyder skal sættes på støtten? Det tror vi ikke, de bryder sig om!

Indhold

Indledning :: Alle sammen

Fortid
1950´erne : Carl
Vilkårene i gamle dage .: Kasper
Arbejde for at få mad på bordet : Nicolai
Velfærdsstatens ansvar for den manglende vækst i udkantsdanmark i dag del 1 .: Carl
Velfærdsstatens ansvar for den manglende vækst i udkantsdanmark i dag del 2 .: Kasper
Velfærdsstatens ansvar for den manglende vækst i udkantsdanmark i dag del 3 .: Nicolai
Nedgangen : Kasper
Udkantsdanmark
Del 1 : Carl
Del 2 : Nicolai
Nutid
Start : Carl
Milliard underskud .: Kasper
Stik dem en motorvej og en Bilka så holder de nok kæft : Nicolai
Udvandring fra de små samfund og skolelukninger del 1 : Carl
Udvandring fra de små samfund og skolelukninger del 2 : Kasper
Fremtid & løsninger
Vestjyderne råber op! Del 1 .: Nicolai
Vestjyderne råber op! Del 2 .: Carl
Danmark i balance i en global verden del 1 : Kasper
Danmark i balance i en global verden del 2 : Carl
Danmark i balance i en global verden del 3 : Nicolai
Aktiv hjælp til yderområderne del 1 : Kasper
Aktiv hjælp til yderområderne del 2 : Nicolai
Sænk skatten- Gang i væksten del 1 : Carl
Sænk skatten- Gang i væksten del 2 : Kasper
Sænk skatten- Gang i væksten del 3 : Nicolai
Konklusion
Del 1 : Nicolai
Del 2 : Carl
Del 3 : Kasper

Uddrag

Problembaggrund

Skolerne lukker, sygehusene lukker, virksomhederne flygter fra de små samfund og ind i byen, eller i værste fald ud af landet. Hvorfor sker der sådan en udvikling, og hvordan kan Danmark fremtidssikre sig selv, og velfærdssamfundet?

Indledning:
I 2010 fik Danmark et helt nyt ord, stedbetegnelse samt politisk taleemne. Nemlig ud-kantsdanmark. Vi har valgt at skrive om begrebet ”udkantsdanmark” da vi fandt det inte-ressant, at undersøge hvad det egentlig betyder, og hvilke kommuner i Danmark der går under denne lidt nedværdigende undertitel som udkantskommune. Vi synes også, det var værd at undersøge, hvorfor mange tidligere aktive byer er blevet til sovebyer, samt hvad der har medført, at skoler og sygehuse lukker i stor stil i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Hvorfor er det at der bliver bygget hospitaler 90 km. væk fra de folk, der skal bruge det?

Det er nemmest, at forstå Danmarks udvikling hvis vi ser på det i tre etaper:

Fortid, nutid og fremtid.

Lad os starter i fortiden, den er vi jo ret sikker på da det har fundet sted.

Fortid:
1950´erne
I 1950´erne kunne det lade sig gøre at have en købmandsforretning, skole, samt en del andre småvirksomheder i selv rigtig små samfund. Selv Hjerting havde en skole, købmand og endda en slikbutik! I dag er skolen lukket, købmanden, kirken og slikbutikken er fulgt med. Hvordan kunne det gå rundt dengang, og hvorfor kan det det ikke længere? Der var kort sagt et bedre sammenhold dengang så dem der boede i Hjerting ikke tog over til skolen i Lindtrup eller Rødding men blev i byen, derfor kunne købmanden og slikbutikken stadigvæk få solgt deres varer, og derved holde deres virksomhed i live. Der var også langt bedre mulighed for at starte en virksomhed dengang da der ikke var så mange regler, afgifter og bureaukratiske foranstaltninger, der kort sagt gør det umuligt at være iværksætter i dag, samt var der meget bedre forhold for landbruget, som mange var og stadig er beskæftiget med i, de ydre områder.
Vilkårene i gamle dage
I 1950´erne og helt frem til 1970´erne var Danmark et af de lande i Europa med den laveste skat-teprocent per indbygger. I 1960 lå den på cirka 26 %1 Dette gjorde at landmanden, købmanden, arbejderen, og de andre erhvervs & købmænd fik mere ud af deres arbejde, hvilket gav dem flere penge mellem hænderne, så de fik mulighed for at holde deres virksomhed eller... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om udkantsdanmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.