Projektopgave om unge og medier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 14
 • 4468
 • PDF

Projektopgave om unge og medier

Projektopgave i 9. klasse om mediernes udvikling, med fokus på sociale medier i nutidens verden. Herudover undersøges den nutidige brug af medier, samt negative og positive sider ved brugen af medier.

Problemformulering
"Næsten alle mennesker, og sikkert alle unge har i dag en computer, som bruges både socialt til de sociale medier som Twitter, Facebook, Youtube etc., men også fagligt til informationssøgning, kommunikation m.m.
Stiller det os bedre, og har vi det lettere, end f.eks. vor forældre, der i den grad ikke havde rådighed over world wide web, altså et verdensomspændende net, men var tvunget til at bruge andre informationskilder?"

Indhold

S. 2.: Indledning og problemformulering
S. 3.: Medier da mine forældre var unge og mediernes udvikling
S. 4.: Negative sider ved medier i dag
S. 6.: Positive sider ved medier i dag
S. 7.: Bliver vi mere oplyste?
S. 8/9.: Mister vi den verbale del af vores kommunikation? og hvordan medierne bliver brugt i dag
S. 10.: Konklusion
S. 11.: Kildekritik
S. 12.: Litteraturliste
S. 13: Ordforklaring

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt, at sætte fokus på medier anno 2010, da jeg mener, at det er her, at man virkelig kan lægge rammerne for, hvad der karakteriserer ungdommen 2010. Næsten alle har en computer, medier er tilgængelige, og det er er især de sociale medier, som ungdommen 2010 benytter.
I nyere tider, 00'erne, er flere og flere online kommunikations- og tilgængeligheds- midler som Twitter, Facebook, Digg, Youtube, Google Earth osv. blevet mere og mere populære og benyttes af flere millioner hver eneste dag. Disse sociale medier giver alle mennesker med en computer eller mobil med adgang til internettet, mulighed for at interagere med mennesker world wide. Tilgængeligheden for både informationer og resten af verden er enorm, og det er dette som interesserer mig.
Jeg vil gennem dette projekt hovedsaligt lægge mit fokus på nyhedsmedier i form af TV og via computeren, og de sociale medier via mobil og computer, og dermed ikke bringe andre medier så meget i fokus, da det er de ovennævnte medier, unge i dagens Danmark hovedsaligt gør brug af.

Medier da mine forældre var unge

Da mine forældre var unge, var der ikke mulighed for den medietilgængelighed, som jeg har i dag, hovedsaligt ved hjælp af og ved brugen af computeren og internettet. Der var derfor en begrænset viden mht. omverdenen blandt den almindelige dansker og specielt unge og børn. De var tvunget til at finde andre måder at få informationer på, når de fx skulle skrive opgaver. Mine forældre brugte aviserne og bøger, som de enten havde i hjemmet eller lånte på det lokale bibliotek, radio og informationer fortalt af deres forældre eller bekendte. Det var altså begrænset, hvor mange informationer man kunne få i modsætning til i dag, hvor informationer om stort set alt, er tilgængelige for enhver på alle tider af døgnet. Kravene og det lærerne forventede af en elevs skriftlige produkter var højst sandsynligt mindre dengang, idet informationerne var begrænsede.

Det er ikke før 1990'erne, at internettet for alvor slog igennem på verdensbasis, eller i hvert flad den vestlige verden. Der var derfor ikke nær så mange medier, da mine forældre var børn, som der er i dag, og der var slet ikke noget, der hed sociale medier, eller social networking. Det var dengang, hvor der i bedste fald var ét/én... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om unge og medier

[2]
Bedømmelser
 • 18-01-2016
  Rigtig god og grundig opgave. Modent.
 • 06-12-2014
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God og velskrevet opgave