Projektopgave om vedvarende energi og fossile brændstoffer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Projektopgaven i 9. kl. FP9
 • 12
 • 15
 • 4207
 • PDF

Projektopgave om vedvarende energi og fossile brændstoffer

Projektopgave fra 9. klasse om vedvarende energi og fossile brændstoffer.

Problemformulering
I øjeblikket taler alle, lige fra os helt almindelige danskere til verdens topledere om den globale opvarmning. I Sverige satser man på energi fra vandet, i Danmark er det vindenergi der fører an mens man i Tyskland satser stort på både vind- og solenergi.
Vi vil undersøge om man udnytte den vedvarende energi endnu bedre så miljøet ikke bliver belastet yderligere af fossile brændstoffer. Er det muligt at tænke i globale løsninger? Og hvilke teknikker ligger der bag de forskellige former for vedvarende energi?

Lærers kommentar

Noget i retning af "god gennemgang af vedvarende energi politisk og fysisk, med meget få og mindre væsentlige mangler".

Indhold

1. Problemformulering
2. Indledning
3. Enheder
4. Danmarks energiforbrug og produktion
5. Fossile brændstoffer
6. Brændselsceller og elektrolyse
7. Vedvarende energikilder
7.1. Vindenergi
7.2. Solenergi
7.3. Bølgekraft
7.4. Tidevandskraft
7.5. Vandkraft
7.6. Geotermisk energi
7.7. Jordvarme
8. Internationale el-netsystemer
8.1. SmartGrids
8.2. Det Grønne Netværk
9. Interview
10. Fremtidudsigter
11. Hvad vil de danske partier
12. Konklusion og evaluering
12.1. Konklusion
12.2. Evaluering
13. Kilder

Uddrag

2. Indledning
Vi har valgt at skrive om vedvarende energi, fordi det er et af de absolut mest aktuelle emner lige nu i forbindelse med hele klimadebatten. Hvis vi bliver ved med at bruge olie og kul som primære energikilder indtil de simpelthen er brugt op, vil jordens gennemsnitstemperatur stige ganske kraftigt. Vi vil måske ikke mærke de store forskelle i vores levetid, men vi må jo også tænke på vores efterkommere. På lang sigt kan den globale opvarmning faktisk føre til en alt for tidlig istid. I vores opgave vil vi primært fokusere på de tekniske aspekter af den vedvarende energi, men også på den politiske del i Danmark.

3. Enheder
De følgende enheder er gode at kende inden du læser vores opgave:
KW= tusind watt, MW= million watt, GW= milliard watt, TW= billion watt, PW= billiard watt. Energi måles i watt timer (Wh). Danmarks energiforbrug var i 2008 36 TWh, og Verdens energiforbrug i dag er ca. 17.000 TWh eller 17 PWh om året.

4. Danmarks energiforbrug og produktion
Som man kan se får Danmark størstedelen af sin elektricitet fra olie, som desværre også er den energikilde, der forurener mest efter kul. Biogas forurener ikke ligeså meget som fx olie men langt mere end vedvarende energi. Det mest positive man kan sige om Danmarks strømproduktion må være at kul ikke indgår i produktionen.
Selvom Danmark kun producerer 13% vedvarende energi kommer helt op mod 16 - 17% af den elektricitet vi bruger fra vedvarende energikilder, mest vind. Det hænger sammen med at vi eksporterer en stor del af den fossile energi. Ca. en tredjedel af vores strømproduktion bliver eksporteret. Danmarks energiforbrug var i 2008 36 TWh, verden var 17.000 PWh. Danmarks energiproduktion var ca. 30% større.

5. Fossile brændstoffer
Fossile brændstoffer har indtil nu været klodens primære energikilde. De er også rigtigt smarte, fordi det er billig energi, og energi der er let at opbevare. Af hele verdens energi forbrug kommer ca. 85 % af det fra fossile brændstoffer og kun ca. 1 % fra vedvarende energi. Så kan man tænke, at det er fint nok, fordi det er billigt og nemt. Ja det er rigtigt nok, men det er bare ikke hele... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om vedvarende energi og fossile brændstoffer

[3]
Bedømmelser
 • 13-04-2016
  Bedømt af Efterskoleelev i 9. klasse
  hej ed dig det er en rigtig fin problem formulering og vil meget gerne have hjlæå
 • 19-04-2017
  Bedømt af Efterskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god med mange gode informationer
 • 11-01-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Fin opgave. Hjalp mig en hel del