Projektopgave om velfærdssamfundet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FP9
  • 11
  • 13
  • 3614
  • PDF

Projektopgave om velfærdssamfundet

Projektopgave fra 9. klasse om velfærdssamfundet - Det overordnede emne var: "Hvad betyder det for mig at bo i Danmark?"

Problemformulering
"I henhold til det overordnede emne vil vi undersøge, hvad det betyder for os unge at bo i velfærdssamfundet Danmark. Hvordan unge i andre lande er stillede. Vi vil med denne projektopgave undersøge om Danmark er et velfungerende velfærdssamfund. Desuden vil vi også undersøge, hvordan Danmark blev et velfærdssamfund. Vil undersøge, om vi kan kalde os et velfærdssamfund, når der stadigvæk er socialt dårligt stillede mennesker."

Problemstillinger:
• Hvad velfærdssamfundet betyder for den enkelte borger?
• Hvilke forskellige former for velfærdssamfund der findes.
• Hvorfor nogle lande ikke er et velfærdssamfund.
• Hvilke ting truer velfærdssamfundet?
• Hvorfor antallet af uarbejdsdygtige stiger i takt med antallet af arbejdsdygtige falder?
• Hvad man kan gøre for at bremse denne udvikling?
• Hvor store omkostningerne er til overførselsindkomster i Danmark?
• Om amerikaniseringen af Danmark og Europa også påvirker vores velfærdssamfund?
• Egoismens påvirkning af velfærdssamfundet?

Indhold

Problemformulering Side 3
Vores definition af et velfærdssamfund Side 4
Unge i velfærdssamfundet Side 5
Er det statens eller dit ansvar Side 7
De forskellige velfærdsmodeller Side 8
En udvikling mod den residuale model Side 10
Velfærdsstatens historie Side 10
Hvad truer velfærdssamfundet? Side 11
Konklusion Side 13
Kildeangivelse Side 14

Uddrag

Vores definition af et velfærdssamfund
Definitionen af en velfærdsstat er i bund og grund enkel. Det er en stat med en række statslige institu-tioner, der i fællesskab har til opgave at hjælpe de omsorgskrævende. Der er også et sikkerhedsnet for dem, der falder i gennem. Velfærden og dens udbredelse i det enkelte samfund, bliver det billede, ud-fra den enkelte borger danner sin mening om samfundet og ikke mindst statens styre. Enhver borger i en velfærdssamfund får derfor et forhold til denne, hvilket naturligvis medfører en hel del refleksion over sammensætningen og graden af velfærd i samfundet. En velfærdsstat, er en stat der bygger på princippet om at skaffe sine borgere social tryghed, beskæftigelse, uddannelse osv.; goder som den enkelte har adgang til uden at betale direkte for det.

Vi kan kun lade vores mening af velfærdssamfundets udformning tage udgangspunkt i det samfund vi selv er en del af. Vi mener, at man kan betegne den danske velfærdsstat som et resultat af den kulturelle og sociale udvikling, der har fundet sted i samfundet. Som følge af nyere tids tendenser, som fralæggelse af ansvar overfor sine nærmeste og øget stræben efter magt og personlig velstand, har samfundets kulturelle fællesskab fået et helt nyt grundlag. I takt med at arbejdet fylder mere i den enkelte borgers hverdag, er andre punkter, som pleje af sine ældre og syge blevet mindsket. Hvor der før i et lokalsamfund var tid til denne form for omsorg, har den kulturelle udvikling skabt et hul. Staten er i højere grad blevet den fællesnævner, der forener og forbinder folket.
Man kan sige, at staten har overtaget de forpligtelser overfor sine borgere, som borgerne ikke varetager for hinanden mere.
Grundidéen om social sikkerhed og lige muligheder for alle er mål, som velfærdsstaten har påtaget sig at opnå og opretholde for sine borgere. Velfærdsstaten giver samfundets dårligst stillede en mulighed for at overkomme deres sociale og økonomiske begrænsninger.
Ved at yde økonomisk sikkerhed og støtte til de fattigste dele af befolkningen, yder velfærdsstaten hjælp til selvhjælp i og med, at de holder disse grupper fra at begå desperate handlinger i frustration over deres egen situation.
Som borger i velfærdsstaten kan man føle sig overbeskyttet. Meget af kritikken mod velfærdsstaten går netop på, hvad nogle kalder umyndiggørelse af den enkelte. Mange mener, at staten har overtaget den enkeltes borgers personlige ansvar og beslutningstagen og dette er sikkert også rigtigt. Men hvis... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om velfærdssamfundet

[1]
Bedømmelser
  • 07-03-2014
    super opgave, og rigtig meget brugbar :)

Andre brugere, der har downloadet Projektopgave om velfærdssamfundet, har også downloadet