Rapport i Fysik: Pendulsvingninger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Fysik/Kemi FS10
  • 10
  • 13
  • 2255
  • PDF

Rapport i Fysik: Pendulsvingninger

Rapport i Fysik om Pendulsvingninger, amplitude, forsøgsopstillinger, masse og generel teori om svingninger.

Indhold

Indholdsfortegnelse: 2
Indledning 4
Forsøg 1: forskellig amplitude 5
Øvelsens formål 5
Beskrivelse af forsøget: 5
Faktorer der kan anvendes: 5
Materialeliste: 5
Opstilling af forsøg: 6
6
Resultater: 6
Forsøg 2: Forskellig masse (vægt) 7
Øvelsens formål: 7
Beskrivelse af forsøget: 7
Faktorer som kan anvendes: 7
Materialeliste: 7
Opstilling af forsøg: 8
Resultater: 8
Forsøg 3: forskellig længde 9
Øvelsens formål: 9
Beskrivelse af forsøget: 9
Faktorer som kan anvendes: 9
Materialeliste: 9
Opstilling af forsøg: 10
Resultater: 11
Teori: 11
Svingning & svingningstid: 11
Eks: 11
Svingning & energiomsætning: 12
Frekvens: 12
Eks: 12
Eks: 13
Resonans: 13
Prøv din viden: 13
Vurdering af forsøgsresultater: 14
Fejlkilder & usikkerhed: 14
Konklusion: 14

Uddrag

"I denne rapport vil jeg gerne komme ind på pendulsvingninger og teori som vi har arbejdet med den sidste uges tid og i går.

Jeg vil kort fortælle om de forsøg vi har lavet, og selvfølgelig give de resultater som jeg har fået i de forskellige forsøg."... Køb adgang for at læse mere

Rapport i Fysik: Pendulsvingninger

[1]
Bedømmelser
  • 18-11-2013
    Ok opgave. kan anvendes til inspiration i undervisningen.