Rapport om kalk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 10
 • 15
 • 2508
 • PDF

Rapport om kalk

Rapporten beskriver en række forsøg om kalk. Jeg undersøger blandt andet syres virkning på kalk og sæbe og hårdt vand. Jeg skriver kort om teorien, forsøgsudførelsen og resultaterne til hvert forsøg.

Skolehjælpen.dk's kommentar

Fin opgave. Vær opmærksom på, at man skal bruge sænket og ikke hævet skrift til at angive antallet af atomer i kemiske formler. Foreksempel skal tretallet i CO3 være sænket.

Indhold

Historien om kalk s. 2
Forsøg 1 - Påvisning af CO3-- med syre og kalkvand s. 3
Forsøg 2 - Påvisning af Ca++ - Oxalatprøven s. 4
Forsøg 5 - Syre kan fjerne kalk s. 5
Forsøg 8 - Der er kalk i vandet s. 6
Forsøg 10 - Sæbe og hårdt vand s. 7
Forsøg 11 - Hårdhedsbestemmelse s. 9
Forsøg 12 - Blødgøring af hårdt vand ved ionbytning s.10
Forsøg 13 - Ionbyttet vand og sæbe s.11
Kalkbrændingen s.12

Uddrag

For ca. 260 millioner år siden, i Perm-perioden, var hele Nordsøområdet dækket af et lavvandet hav. På det tidspunkt var det samtidigt meget varmt og tørt, hvilket betød at utrolig meget havvand fordampede. Det betød at saltkoncentrationen i havet steg så meget at en saltudfældning fandt sted. Igennem de næste 30 millioner år, forsatte denne proces, og fordi havbunden sænkede, fik saltlaget en tykkelse på over 1 km.

Omkring 60 millioner år senere, får vi et helt andet klima, som betød at store mængder sand og ler, lagde sig oven på saltet.
For omkring 135 millioner år siden (kridttidens begyndelse), skete der forandringer.
Nordsøområdet lå under 5-600 meter havvand. Pga. det subtropiske klima, kunne en masse kalkholdige organismer formere sig. Disse organismer brugte vandets indhold af opløste calciumsalte til opbygning af skeletter og skaller. Når dyrene døde, sank de til bunds. Her blev de spist af de andre levende organismer, så kun det kalkholdige blev tilbage. Igennem 70 millioner år, fortsatte denne bundfældning af skeletter, som i sammenpresset form, nåede en tykkelse på knap en km.
Alt dette skete under det vi kalder kridttiden... Køb adgang for at læse mere

Rapport om kalk

[6]
Bedømmelser
 • 22-12-2010
  Rigtig god aflevering med masser af teori til forsøgene. Kan klart anbefales.
 • 01-12-2008
  Noget rodet sat op, men pænt godt alligevel.
 • 31-05-2011
  Rigtig god rapport! Kan kun anbefales.
 • 03-01-2011
  der er meget informationer jeg kan bruge