Liv og Miljø | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Fysik/Kemi FS10
 • Ingen givet
 • 6
 • 2061
 • PDF

Liv og Miljø | Rapport

Fysikrapport om Liv og Miljø, hvor jeg besvarer en række spørgsmål, og undersøget liv og dets forhold her på jorden. Bl.a. besvarer jeg spørgsmålet: Hvad består ozonlaget af, hvilket lag af atmosfæren er dette og hvilke egenskaber har denne? - Og en række andre spørgsmål i Fysik/Kemi.

Indhold

Fysikaflevering – Liv og Miljø
Opgave 1A:
Jordens atmosfære er opdelt i flere lag. Hvilke?
Opgave 1B:
Hvad består ozonlaget af, hvilket lag af atmosfæren er dette og hvilke egenskaber har denne?
Opgave 1C:
Hvilke 8 gasser består luften af?
Opgave 1D:
Hvilke to processer bruger alle levende organismer i verden? Forklar processerne, hvad der sker der og hvilke forsøg har du lavet for at bevise dette?
Opgave 1E:
Hvilke funktioner har kalkvand, natriumhydroxid og sølvnitrat?
Opgave 1F:
Forklar processen ved en forbrænding, og hvordan vil du vise denne?
Opgave 1G:
Når mennesket trækker vejret hvad kommer ind hvad kommer ud?
Opgave 1H:
Fænomenerne osmose og hårrørsvirkning bruges af planten. Hvad sker der og hvordan bruger planten disse funktioner?
Opgave 1I:
Hvordan vil du vise drivhuseffekten i praksis?
Opgave 2A:
Hvilken type binding er syrer/baser?
Opgave 2B:
Hvad indeholder henholdsvis syrer og baser, og hvad vil de gerne optage/afgive?
Opgave 3a:
Nævn mindst fem forurenende stoffer som udledes i luften.
Opgave 3b:
Hvad er smog, og hvad består dette af?
Opgave 3C:
Forklar forbrænding i en bilmotor med katalysator.
Opgave 3D:
Hvilke to væsentlige forureningsstoffer udledes fra kraftværker, og hvordan dannes de?
Opgave 3E:
I 1991 fik Vendsysselværket et bestemt anlæg, hvad hedder denne og hvilken funktion har den?
Opgave 3F:
Når syreregn rammer bladene, hvad sker der?
Opgave 3G:
Hvilket land er hårdt ramt hvad angår syreregn, og i hvilket omfang?
Opgave 3H:
Hvis forureningen bliver mere kraftig og påvirker ozonlaget, hvilke konsekvenser har dette?
Opgave 4A:
Hvordan får planterne næring?
Opgave 4B:
Hvis der næsten intet Calcium er i en landmands mark, men masser af gødning og vand, får han så et stort udbytte af hans afgrøder? Hvorfor?
Opgave 4C:
Reaktionen NO3 → N2 hvor sker denne og hvad kaldes reaktionen?
Opgave 4D:
Hvilken gødning har den bedste næring, svinegødning eller kogødning? Hvorfor?
Opgave 4E:
Nitrogen er nødvendigt for planterne, men de kan ikke bruge ren N2. Hvordan optager planterne nitrogenet? Enkelte planter kan dog bruge det direkte, hvilke?
Opgave 4F:
Hvis landmanden gøder for meget, hvilke konsekvenser har det for naturen? Forklar!

Uddrag

"Fysikaflevering – Liv og Miljø:
Opgave 1A:
Jordens atmosfære er opdelt i flere lag. Hvilke?
1. Ionosfæren, her er luften så tæt at ting ude fra rummet brænder op inden det når igennem.
2. Stratosfæren. Stratosfæren beskytter os mod solens farlige stråler, og grund til livet på vores planet.
3. Troposfæren, som er det nederste luftlag, hvor vejret skabes.

Jordens atmosfære er opdelt i 3 lag:
1. Ionosfæren
2. Stratosfæren
3. Troposfæren"... Køb adgang for at læse mere

Liv og Miljø | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 19-12-2006
  Det er en meget god opgave, men lidt overdreven på den måde han har stillet det op. Igen vil tro på at man selv har lavet den.
 • 25-10-2006
  den er ok :) rigtig god at bruge