Religionskritik - opgave i kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Kristendomskundskab FSA
  • 12
  • 13
  • 3519
  • PDF

Rapport: Religionskritik - opgave i kristendomskundskab

Jeg besvarer nogle spørgsmål fra bogen "liv og religion" om religionskritik. Der bliver skrevet om Feubarch, Marx og Nietzsche og deres kritik af religion. Jeg diskuterer, hvorfor religionen i gamle dage ikke blev kritiseret og beskriver grundtvigianisme, Indre Mission og Tidehverv.

Uddrag

Ludwig Andreas Feurbach var en tysk filosof, som også kritiserede religionen. Feuerbach mente at gud i virkeligheden var menneskets egen forestilling og at himlen (livet efter døden) er en fantasi verden som mennesket har skabt. Han mente også at gud findes i menneskets fantasi verden som de har skabt. Altså mente han at religionen er menneskets selvbevidsthed. Altså er religionen den psyke mennesket vil gøre sig selv tilfreds med. han mente at religion undertrykker menneskets fornuft og menneskets tænkning, altså religions normer overtager menneskets tænkning og fornuft. Han mente også at mennesket er afhængig af religionen fordi de ikke var tilfredse med sig selv, så han mente faktisk at mennesket ville skabe et ”jeg” som var bedre end dem selv. Et ”jeg” som har højere status og højere magt. Gud blev betragetet som den almægtige og derfor ville mennesket se sig selv gennem gudstro altså se sig selv i guds billede... Køb adgang for at læse mere

Religionskritik - opgave i kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.