Rødkålsindikator | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • Ingen givet
  • 6
  • 1432
  • PDF

Rødkålsindikator | Rapport

Jeg beskriver forskellige pH-indikatorer og fortæller om brugen af rødkål som indikator.

Lærers kommentar

Min lærer mente at jeg kunne have gjort det bedre, men at den var udmærket, da jeg skulle fremlægge ud fra den. Der er meget der kan gøres bedre da indledningen og perspektiveringen er mangelfuld.

Indhold

Indledning side 3
Teori side 4
Forsøgsbeskrivelse side 5
Perspektivering side 6
Afslutning side 7

Uddrag

Indledning – hvorfor dog rødkål?
Jeg har valgt at lave en opgave om rødkål, idet at jeg fandt det spændende, og gerne ville vide mere om, hvad rødkål dog har med ioner eller bare fysik i det hele taget, at gøre. Jeg har svært ved at forstå sammenhængen i ioner, og dette kunne være en oplagt mulig for at sætte mig ind i det, en gang for alle. Desuden er det snart jul, og rødkålen hører jo julen til, som jeg kender til rødkålen. Så med julemusik i ørerne vil jeg nu lede efter en helt ny side af rødkål, og forstå og forklare om ionerne, og dets sammenhæng med rødkål.

Teori – Rødkål som indikator.
I kemien er pH et mål for en opløsnings surhedsgrad. Det vil sige, et udtryk for hvor meget og hvorstærk syre eller base, der er i væsken. PH skalaen beskriver, om en væske er sur (hvis pH værdien er under 7), neutral (Hvis pH værdien er 7) eller basisk (hvis pH værdien er over 7). P står for potens og H står for hydrogen-ionen. H+. Det betyder vægtning af hydrogen-ioner, hvilket er det, der gør, at væsken bliver sur, neutral eller basisk. En ion er et elektrisk ladet atom eller molekyle der har mistet eller fået en eller flere elektroner. Der findes både positivt og negativt ladede ioner; til tider kaldes en positiv ion en kat-ion, og en negativ ion en an-ion. Ioner med... Køb adgang for at læse mere

Rødkålsindikator | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 20-01-2011
    Fin opgave med nogenlunde teoriafsnit, dog ikke de bedste forklaringer på metode m.m.; man skal altså have sat sig godt ind i forsøget, før denne rapport giver mening.