Sex af Jan Sonnergaard | Dansk synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 10. klasse
  • Dansk FS10
  • Ingen givet
  • 2
  • 171
  • PDF

Sex af Jan Sonnergaard | Dansk synopsis

Dansk Synopsis om Novellen sex af Jan Sonnergaard.

Indeholder en disposition for den mundtlige afgangsprøve i Dansk og perspektiveringsmuligheder.

Indhold

Disposition for den mundlige prøve
Oplæsning
Præsentation af analyse- og fortolkningspunkter

Uddrag

Prøveniveau: FSA mundligt dansk

Titel på fordybelsesområde: Tekster fra 1990’erne

Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette:
Jeg har valgt en novelle som hedder ”sex” af Jan Sonnergaard. Den er en del af novellesamlingen ”Radiator” som blev udgivet i 1997... Køb adgang for at læse mere

Sex af Jan Sonnergaard | Dansk synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.