Skovens økosystem

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Biologi FSA
  • 10
  • 5
  • 1461
  • PDF

Skovens økosystem

Jeg svarer på en række spørgsmål omkring de danske skove og økosystemet i skoven.

Indhold

1.Hvorfor ændres skovenes størrelse i Danmark? Side 3
2.Hvorfor tror du, at folketinget vedtog, at Danmarks skovareal skulle fordobles? Side 3
3.Hvilke fordele og ulemper kan du se ved denne beslutning? Side 3
4.Nævn og beskriv mindst træ danske træsorter Side 3
5.Forklar med dine egne ord forskellen på et lystræ og et skyggetræ Side 4
6.Hvor og hvordan foregår fotosyntesen i et træ? Side 4
7.Forklar begreberne sikar og vedkar Side 4
8.Nævn og beskriv forskellige former for frøspredning Side 4
9.Hvorfor er jordbundsforholdene vigtige for de træer og planter som gror der? Side 5
10.Hvilke forhold er af særlig betydning for plantelivet? Side 5
11.Forklar begrebet nedbrydning Side 5
12.Nævn og beskriv mindst et af skovens kredsløb Side 5
13.Forklar forskellen på en fødekæde og et fødenet Side 5
14.Beskriv afslutningsvis din holdning til skoven og dens anvendelse Side 6
Litteraturliste Side 6

Uddrag

1. Grunden til at skovens størrelse har ændret og ændrer sig i Danmark er fordi, at man i vores dage bruger træ til andre formål end man gjorde tidligere. Dengang havde vi den næststørste flåde i Europa, hvilket var hovedårsagen til at skoven på et tidspunkt kun dækkede 4% af landets areal. I vores dage bruger vi træ til møbler, papir, huse og instrumenter. Forbruget ændrer sig konstant på grund af teknologien, mange ting bliver f.eks. opgraderet, altså ting der tidligere var lavet af træ, bliver nu lavet af jern.

2. Steder med meget skov forurener langt mindre, så det er ekstremt godt for miljøet. Træ er jo også det mest miljøvenlige råstof. Skovene leverer mange produkter, og opfylder mange forskellige mål på en gang. Dengang var folketinget bange for overproduktion i landbruget, og der var mangel på træ... Køb adgang for at læse mere

Skovens økosystem

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.