FS10/FSU Matematik maj 1999

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Matematik FSA
  • Ingen givet
  • 4
  • 1531
  • PDF

Problemregning: FS10/FSU Matematik maj 1999

Besvarelse af eksamenssættet FSU fra maj 1999.

Indeholder:
Opgavebeskrivelse, mellemregninger, figurer/tegninger, og resultater.

Hører til FSU eksamenssæt. "Solen Vores Energikilde".

Indhold

Solen - vores energikilde
En solfanger
Solfangerens placering
Solfangerens effektivitet
Solvarme anlæg - økonomi
Solovn

Uddrag

Opgave 1.1
Solindfald der kastes tilbage til rummet:

I alt er der 100 % solindfald.
50 % Jord og hav, 20 % luft.
100 % - (50 % + 20 %)

= 30 %

---

EN SOLFANGER
Opgave 2.1
Gennemsnitstemperaturen i marts måned: Alle 31 tal pludses sammen = 836°
Så dividere man med så mange tal der er =>
(836°)/31

---

Opgave 2.4
Grunden til det ikke gælder de andre måneder:

Grunden kan være at i juni måned kan det ...

---

Opgave 3.1
Tegning der viser husets tag har en hældning på 60°

Huset er tegnet i målestoksforholdet 1:100 Trekantens vinkler er alle lige store og i en trekant er vinkelsummen ...

---

Opgave 3.3
kWh/m2 bliver det årlige solindfald ved 60° sydvest: Det ... Køb adgang for at læse mere

FS10/FSU Matematik maj 1999

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.