Solsystemet | Planeter, tyngdekraft og relativitetsteori | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Fysik/kemi FSA
 • 11
 • 14
 • 4967
 • PDF

Solsystemet | Planeter, tyngdekraft og relativitetsteori | Rapport

I denne rapport vil vi komme med en beskrivelse af alle planeterne i vores solsystem samt solen. Derudover vil vi beskrive tyngdekraften, relativitetsteorien og forklare, hvordan vores solsystem opstod.

Indhold

Indledning 2
Planeterne 2
Solen 3
Merkur 4
Venus 4
Jorden 5
Årstiderne 5
Atmosfæren 6
Mars 6
Jupiter 7
Saturn 8
Uranus 9
Neptun 9
Pluto 10
Solsystemets tilblivelse 10
Tyngdekraften: 11
Relativitetsteorien 12
Konklusion 14
Kildefortegnelse 14

Uddrag

Solen
Solen er det centrale himmellegeme i vores solsystem. Det er den alle planeterne kredser om, på grund af dens størrelse og derfor meget store tyngdekraft. Solen har en diameter på 1,4 mio. km og dens masse er på svimlende 1.989.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg, hvilket svarer til 330.000 gange jordens masse. Solen er næsten 1000 gange tungere end alle planeterne i solsystemet tilsammen. Solen er den stjerne som ligger tættest på Jorden. Alle de andre stjerner er meget længere væk, og virker derfor mindre. Solen roterer en gang om sin egen akse på 25 døgn ved ækvator og 34 døgn ved polerne. Solen er en ...

---

Venus
Venus er den anden planet i vores solsystem talt inde fra Solen. Planeten går i en næsten cirkelrund bane 180 mio. km fra Solen. Det tager Venus 225 døgn at nå rundt om Solen. Venus roterer meget langsomt ...

---

Atmosfæren
En af de vigtigste ting, for at en planet kan huse liv, er atmosfæren. Uden den ville ingen organismer kunne leve. Jorden er den eneste planet i vores solsystem, som har en atmosfære der gør det muligt for liv at bo der.
Atmosfæren består af en masse små luftformige stoffer, som bliver tiltrukket af jordens tyngdekraft, og den strækker sig flere hundrede kilometer ud i rummet. Den bliver dog tyndere, jo længere vi kommer ud. Jorden atmosfære består af:
78 % kvælstof (nitrogen)
21 % ilt (oxygen)
1 % andre luftarter (argon, kuldioxid, neon, helium, krypton, brint og ozon) ...

---

Relativitetsteorien
I slutningen af 1900 tallet mente forskerne, at de snart ville råde over en fuldstændig beskrivelse af universet. De forestillede sig, at hele universet var fyldt med et kontinuerligt medium ved nav æteren. Lysstråler og radiosignaler var bølger i denne æter, ligesom lyd er bølger i luften. Ifølge denne teori ville lyset altså bevæge sig på samme måde som lyset. Man forventede at lyset gik igennem rummet med en vis hastighed, så hvis man bevægede sig med lyset, ville man måle en lavere værdi, end hvis man bevægede sig mod lyset. Denne teori viste sig at være forkert. I 1887 udførte Albert Michelson og... Køb adgang for at læse mere

Solsystemet | Planeter, tyngdekraft og relativitetsteori | Rapport

[1]
Bedømmelser
 • 09-06-2013
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God rapport, dog meget lang rapport.