Statistik - forklaring på de grundlæggende udtryk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 10. klasse
 • Matematik FP10
 • Ingen givet
 • 2
 • 423
 • PDF

Noter: Statistik - forklaring på de grundlæggende udtryk

Noterne forklarer de grundlæggende udtryk i statistik både på 9. klasses og 10. klasses niveau. Udtryk som kvartiler, intervaller, summeret hyppighed og frekvens indgår med understregende eksempler.

Noter igennem mit 10. klasses år. Jeg kommer omkring disse ord:
Observationer
Hyppighed
Summeret hyppighed
Frekvens
Summeret frekvens
Typetal
Middeltal
Median
Mindsteværdi
Størsteværdi
Variationsbredden
Interval
Tabel
Diagram
Kvartil

Uddrag

Statistik
Statistik er en måde at holde styr på data og informationer. Statistik betyder indsamling, bearbejdning og præsentation af oplysninger.
Udtryk
Observationer er de data, man har indsamlet. Observationer forkortes x.
Hyppighed er hvor mange gange en observation optræder. Hvis du har 30 grader tre gange, er hyppigheden 3. Hyppighed forkortes h(x).
Summeret hyppighed er hyppighederne lagt sammen nedad. Se eksempel i tabel. Skal give antallet af observationer til sidst. Summeret hyppighed forkortes H(x).
Frekvens er hyppigheden af observationen i forhold til antallet af observationer. Kan skrives i procent, som... Køb adgang for at læse mere

Statistik - forklaring på de grundlæggende udtryk

[5]
Bedømmelser
 • 05-01-2017
  Bedømt af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Gode formuleringer som alle vil kunne forstå. Det gav mig inspiration til min rapport om statistik.
 • 08-12-2015
  Nem at forstå og læse. Giver nogle gode forståelser for indholdet i faget statistik
 • 08-06-2015
  Gode noter som jeg brugte til at læse op til min prøve i matematik
 • 14-02-2014
  den var god ,superrent............