Storebæltsbroen - opgave i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Samfundsfag FSA
 • Ingen givet
 • 8
 • 1250
 • PDF

Projekt: Storebæltsbroen - opgave i samfundsfag

Vi skriver om Storebæltsbroen.
Problemformulering:
Hvorfor byggede man broen?
Fik den succes?
Hvad havde man før broen?
Hvilken betydning har den for Danmark?

Indhold

Indledning……………………………………………………………………………..3
Problemformulering………………………………………………………………..3
Historisk tilbageblik………………………………………………………………..3
Grundlag for broen………………………………………………………………….4
Økonomiske forudsætninger…………………………………………………….5
Ændrede trafikforhold……………………………………………………………..5
Ændret inflations og renteforhold……………………………………………..5
Driftsøkonomisk betydning………………………………………………………6
Usikkerhed……………………………………………………………………………..6
Samfundsøkonomisk betydning………………………………………………..7
Fakta om Lavbroen………………………………………………………………….7
Fakta om Højbroen………………………………………………………………….7
Konklusion……………………………………………………………………………..8

Uddrag

Historisk tilbageblik
Før vi fik den faste forbindelse over Storebælt foregik transporten via. færger hovedsageligt mellem Fyn og Sjælland. Dette var en langsom form for transport samtidig med at der skulle at der var ventetid ved færgerne før afgang. At vi skulle bygge en fast forbindelse over Storebælt blev vedtaget i 1986 ved et politisk møde mellem den daværende regering og Socialdemokratiet. Det endelige grundlag blev fastlagt i ”Lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt” af 10. juni 1987. Her beskrives hele grundlaget for broen samt hvad hvorledes den skal drives og hvordan den finansieres af broen skal ske. Broen består af en lavbro og en højbro til biler samt samme lavbro og en tunnel til tog. Broen blev taget i drift i juni 1998 for biltrafik og togforbindelsen blev indviet i juni 1997. Det var en del af det politiske forlig at togforbindelsen skulle stå færdig før bil forbindelsen så DSB kunne få lavet et kundegrundlag og få mulighed for at tilbagebetale noget af investeringen inden bil forbindelsen blev taget i brug... Køb adgang for at læse mere

Storebæltsbroen - opgave i samfundsfag

[3]
Bedømmelser
 • 09-11-2011
  Meget fint :) god vejledning
 • 14-09-2004
  fin opgave
 • 22-09-2005
  den er god