Stort opgave om saltvand / havet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Biologi FSA
  • 12
  • 20
  • 7095
  • PDF

Rapport: Stort opgave om saltvand / havet

Opgave om det salte vand skrevet i oktober 2008 på Vemmelev Skole.

Indhold

Forside s. 1
Indholdsfortegnelse s. 2
Indledning s. 3
Vores tur til Bildsø strand s. 3
Den bentiske zone s. 3
Kysten s. 4-5
Søstjerne s. 5-6
Tangskoven s. 6
Spættet sæl s. 6-7
Den pelagiske zone s. 8
Oceanets tag s. 8
Tunfisk s. 8-9
Tusmørkezonen s. 9-10
Blæksprutte s. 10-11
Dybhavszonen s. 11-12
Dybhavsrejen s. 12
Fødekæder s. 12-13
Samfundsmæssigt perspektiv s. 13-14
Forurening i havene s. 13
Alger s. 14
Historisk perspektivs. 14
Den globale opvarmning s. 14
Golfstrømmen s. 14
Det menneskelige perspektivs. 15
Konklusion og opsamlings. 15-16
Klimaændringer s. 15
Mariager fjords. 15-16
Blå flag s. 16
Kildehenvisninger s. 17-18
Websites s. 17
Rapporter s. 17
Bøger s. 18
Bilag 1 s. 19-20

Uddrag

Indledning

En del forskere mener, at Jorden blev dannet for omkring 4,5 milliarder år siden. De mener den blev dannet af støv, is og klipper. Ca. 0,5 milliarder år senere opstår de oprindelige have og oceaner.

Jorden bliver kaldt en saltvandsplanet. Havet er nemlig verdens mest udbredte naturtype. Det dæk-ker 70 % af jordens overflade. Der menes at de første livsformer på Jorden opstod i havene for om¬kring 3.500 millioner år siden. I dag er oceanerne er i dag hjemstedet for mange forskellige le-vende organismer – lige fra verdens største dyr, blåhvalen, til bittesmå planter og dyr. Oceanerne kan opdeles i 2 store leveområder. Det første er det pelagiske område, som er det åbne hav, hvor de frit svømmende og flydende livsformer optræder. Det andet er det bentiske, som er havbunden med dens planter og dyr.

Flere og flere bruger havet som en losseplads og flere af havets dyr er truede og dette kan have alvorlige følger. Mennesker har i de seneste år brugt havet som en kilde til mad, men dog også brugt det som en losseplads. FN og Landbrugsorganisationen mener, at 75 % af alle dyrene i havet enten er overfiskede eller tæt på at blive det. Forureningen går ikke kun udover de levende organismer i havet. Det spiller også en stor rolle inden for klimaforandringerne... Køb adgang for at læse mere

Stort opgave om saltvand / havet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.