Synopsis til Projekt om "Columbine Shooting"

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Dansk FSA
  • Ingen givet
  • 7
  • 785
  • PDF

Synopsis til Projekt om "Columbine Shooting"

Opgaven indeholder en synopsis til 8. klasses projekt "Overgange". I synopsen er der valgt "Fra tanke til handling" med fokus på Columbine Shooting.

Problemformulering

Vores fokus for opgaven er:
• Hvad er verdensfordelingen for skoleskyderier?
• Hvilken alder er det primært?
• Hvad er grundene til at unge kan få sig selv til at lave et skoleskyderi?
• Hvordan kan det være at unge har så let adgang til våben i USA?
• Hvad ville vi gøre på Sct. Ibs Skole, hvis denne alvorlige ting sker?
• Hvad gør man på en skole, når/hvis man opdager truende adfærd eller et pludseligt skoleskyderi?

Skolehjælpen.dk's kommentar

Dette har nok været en øvelse til projektopgaven der skal laves i 9 klasse.

Indhold

Synopse
Fra tanke til handling 1
Skoleskydning 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Produktet 4
Fremlæggelsen 5
Konklusion/perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

"Indledning:
Vi har valgt at skrive om overgangen ''Fra tanke til handling'' fordi vi syntes at overgangen kunne være spændende at sætte sig ind.

Da emnet ''Fra tanke til handling'' er et meget bredt emne har vi valgt at fokusere på skoleskyderier, fordi at det kunne være interessant at vide hvad grundene er til, at disse unge mennesker kan finde på at gå ind på en skole og bare tage livet af deres skolekammerater. Vi vil komme ind på det mest kendte skoleskyderi på Columbine High School i Colorado.

Skoleskyderier er en stor overgang, da disse unge mennesker går fra deres tanker og fantasier til virkeligheden og deres handlinger."... Køb adgang for at læse mere

Synopsis til Projekt om "Columbine Shooting"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.