Tycho Brahe | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Historie FSA
  • 7
  • 13
  • 4084
  • PDF

Tycho Brahe | Rapport

Rapport i Historie FSA om Tyge eller Tycho Brahe, og hele hans liv og opdagelser.

Indhold

Tyges Barndom – side 1

Uddannelsen – side 2

Rejsen til Liepzig – side 2-3

Jørgen Brahes død – side 3-4

Det med næsen og de næste studieår – side 4

Hjemme igen – side 4-5

Den 11. oktober – side 5

Hustru og børn – side 5

Livet på Hven – side 5-6

Det Kongelige horoskop – side 7

Stjerneborg – side 7

Var Tyge kristen? – side 7-8

Hvad udrettede Tyge som astronom? – side 8

Kong Christian d. 4 – side 8-9

De sidste år – side 9-10

54 år og 10 måneder – side 10

Eftermæle – side 10

Litteraturliste

Uddrag

I 1544 blev Beate Bille (1526-1605) gift med Otte Brahe (1518-5171). De var begge af adelslægt. Den 14. december fik de deres første barn. Det blev døbt Tyge efter sin farfar. Han blev født i Knutstorp i Skåne. Hans tvilling var dødfødt. Tyges far var lensmand og kom senere rigsrådet. Tyges mor var datter af en rigsråd. Rigsrådet bestod af lidt over 20 mænd, der fungerede som landets højeste domstol og som sammen med kongen lovgav og udskrev skatter. En lensmand var en, der styrede et lille område for kongen (næsten som et amt). Tyge Brahe blev således født ind i en af de rigeste og mest magtfulde familier. I den tid var det Christian d. 3. er regerede i Danmark, også i Halland, Blekinge og Skåne. Derfor er Tyge Brahe dansk, selv om han er født i det nutidige Sverige. Hele hans navn er: Tyge Brahe Ottesen, og på latin hedder han Tycho Brahe.

Otte og Beate fik i det hele 10 børn, så Tyge ...

---

Hjemme igen
I efteråret 1570 bliver der sendt bud efter Tyge igen. Han skulle hjem, fordi at hans biologiske far Otte Brahe var ved at dø. Han lå på Helsingborg slot. Der var Tyge kun 24 år gammel. Men han havde et godt netværk nu, og han havde fået bygget nogle meget komplicerede måleapparater.

Det endte med, at Otte døde d. 9. maj 1571. Så Tyge flyttede ind hos sin morbror, Steen Bille, ham som også interesserede sig for Tyges videnskab. Han boede på Herrevad Kloster, som ikke lå så langt igen fra Knutstorp. Tyge og hans bror havde arvet Knutstorp efter Farens død. Steen Bille var interesseret i Tyges kemividen for i den periode hang alkymi (kunstigt guld, fremstilling og medicinfremstilling) og kemi tæt sammen. Tyge selv var også... Køb adgang for at læse mere

Tycho Brahe | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.