Tyskland | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
 • Folkeskole 9. klasse
 • Geografi FSA
 • 11
 • 51
 • 11883
 • PDF

Tyskland | Rapport

Jeg undersøger Tyskland i min geografirapport på 52 sider. Jeg kommer ind på Tysklands geografi, geologi, klima og ressourcer.

Indhold

Kapitel 1: Geografi. 4
Afsnit 1 4
Tysklands placering 4
Afsnit 2 5
Tysklands størrelse 5
Hovedstaden 5
Tysklands styreform 5
Tysklandskystlinier 5
Afsnit 3 6
Tysklands Historie 6
Trosretning i Tyskland 7
Afsnit 4 8
Økonomi 8
Afsnit 5 9
Specielle kendetegn for Tyskland 9
Berlin-muren 9
Rhinen 10
Brandenburger Tor 11
Alperne 12
Domkirken i Köln 13

Kapitel 2. Geologi 14
Geologi generelt 14
Den pladetektoniske model 14
De 7 store Lithosfæreplader 14
Afsnit1. 16
Tysklands geologiske udvikling 16
Geologiske fakta 16
1.1 Det Nordlige Tyskland 16
Elben 16
1.2 Mellem Tyskland. 17
Rhinbjergene. 17
Rhindalen/Rhingraven 17
Bjergene i Harzen 17
Ruhr området. 18
Området ved Zwikau 19
1.3 Sydlige Tyskland. 19
Alpernes oprindelse 19
Rhinens oprindelse 19
Bodensee søen 20
Donau floden 20
Afsnit 2. 21
Højdekort over Tyskland 21
Afsnit 3. 22
Geologiens indvirkning på Tysklands landbrug og industri 22
3.1 Det Nordlige Tyskland 22
3.2 Mellem Tyskland. 22
3.3 Sydlige Tyskland. 23
3.4 Floderne og kanalerne i Tyskland 24
Afsnit 4 25
Geologiske naturkatastrofer 25

Kapitel 3. Klima 26
Afsnit 1 26
Tysklands klimazone og klimabestemmende plantebælter 26
Klima generelt 26
Klima fakta for Tyskland 26
Plantebælter generelt 27
Plantebælte fakta for Tyskland 27
Læser orientering for rapporten 27
1.1 Den nordvestlige zone 27
1.2 Den nordøstlige zone 28
1.3 Den centrale zone 28
1.4 Den sydlige zone 28
Afsnit 2 29
Planter som anvendes til dyrkningsbrug 29
Landbrug 29
2.1 Det Nordvestlige område 29
2.2 Det Nordøstlige område 30
2.3 Det Centrale område 30
2.4 Det sydlige område 30
Afgrøder i Tyskland 31
Skovbrug 33
2.1.1 Det Nordvestlige område 33
2.2.2 Det Nordøstlige område 33
2.3.3 Det Centrale område 33
2.4.4 Det sydlige område 33
Træer fra det tyske skovbrug 34
Afsnit 3 35
Klimazoner for Europa 35
Plantebælter i Europa 36
Klimazone kort Europa 37
Afsnit 4 38
Hydrotermfigurer for Tyskland 38
Afsnit 5 42
Tysklands Naturkatastrofer 42
Naturkatastrofer i Tyskland 44

Kapitel 4. Ressourcer 46
Afsnit 1. 46
Ikke fornybare Ressourcer 46
Afsnit 2. 48
Fornybare Ressourcer 48
Afsnit 3 49
Højdekort over Ressource 49
Litteraturliste 52

Uddrag

Specielle kendetegn for Tyskland
Berlin-muren
Efter anden verdenskrigs afslutning var der stadig fri bevægelse over grænsen fra øst til vest Berlin. Men mange østtyskere brugte det som en flugtvej. De ønskede at undslippe det kommunistiske styre i øst og blive borgere i det demokratiske styrede Vesttyskland. På denne måde mistede Østtyskland en stor del af de unge og veluddannede borgere. Den 13. august 1961 byggede de østtyske myndigheder en mur mellem de to bydele, og adgang til Vestberlin var ikke mere mulig. I de følgende år udbyggedes muren, som mange steder var en ca. 4.. høj betonmur med en afrundet top, resten var højt trådnet. Muren var ca. 165 km. lang, og hver byhalvdel knyttedes stadig stærkere til hvert sit samfundssystem. Østtyskland oplevede efter at muren blev bygget en bedre økonomisk stabilitet, da landet nu kunne holde på den dygtige arbejdskraft.
9. november 1989 blev Berlin-muren gennembrudt og grænseovergangen til Vesttyskland åbnet... Køb adgang for at læse mere

Tyskland | Rapport

[6]
Bedømmelser
 • 07-12-2011
  wow, meget interessant med masser af detaljer og gode facts
 • 02-11-2010
  ..............................................
 • 17-03-2014
  Det er virkelig en fyldest god tekst!
 • 01-11-2013
  Rigtig informativ, alt er dækket