Projektopgave om ungdom gennem tiden

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Projektopgaven i 9. kl. FSA
  • 12
  • 14
  • 5020
  • PDF

Projektopgave om ungdom gennem tiden

Projektopgaven handler om at være ung gennem tiderne. Flere hundrede år tilbage, frem til i dag.

Problemformulering
Vi ved der er stor forskel på unge i dag og unge for 200 år siden, hvad hvad består forskellene egentlig i?
Vi vil fokusere på om forskellene mellem unge og forældre er/var anderledes, men hvilke forskelle?
Hvad lavede i af pligter i hjemmet?
Vi vil undersøge unges forhold til lærerne.
Hvordan var selve undervisningen i forhold til nu?
Hvor stor forskel der er på påklædning for 200 år siden og så til nu, og hvordan moden har ændret sig gennem tiderne.
Endelig vil vi undersøge hvad unge lavede i fritiden, havde de helt andre interesser end unge have i dag?

Indhold

Forord/indledning
Problemformulering
Teoriafsnit
- Hjemmet
- Fritiden
- Skolen
- Arbejdet
- Tøj/mode
- Tøj/mode - billeder
Fortolkningsafsnit
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Overemnet/fællesemnet er ”tiderne skifter.” Til det emne har vi valgt underemnet ”Ungdom gennem tiderne.” Det hænger godt sammen med overemnet, fordi unges liv og levevilkår ændres hele tiden. Vi vil komme ind på unges liv, deres forhold til forældre, skolen, forhold til lærere, tøj, pligter/arbejde og fritiden. Sammenligninger og forskelle fra for 200 år siden til i dag, hvor meget har det ændret sig? I vores projekt går vi ca. 200 år tilbage i tiden og beskriver tiden fra 1800 tallet og opefter. Vi har valgt emnet, fordi vi synes det er spændene og et godt og personligt emne fordi vi selv er unge og vi synes det er interessant at finde ud af hvordan dem på vores alder levede dengang.
Har du nogensinde stillet dig selv disse spørgsmål?
Hvilket liv ville du få, hvis du var født i 1960'ernes flower-powertid? I 1938, lige før 2. verdenskrig? Eller i 1899, hvor 90% af Danmarks befolkning boede på landet?
Hvor meget livet som ung har ændret sig, og om det er lettere eller sværere at være ung i 2009 i forhold til 18-1900 tallet?

Hjemmet
I 1800 tallet boede folk sammen på gårdhusholdninger på landet og der blev ikke gjort stor forskel på karle, piger og husets børn dvs. at tjeneste folk og hoved husets børn blev behandlet stort set ens. Landsbyfællesskabet betød mere end familiefællesskabet, for man var afhængig af landsbyens hjælp, hvis noget skulle ordnes ved dyrene, på marken eller i huset. Børnene blev sendt ud for at tjene, når de var fyldt 8 år. Dvs. kun i de fattige familier. Kærlighed var ikke noget man kendte til, man giftede sig af praktiske årsager. Helt op til 1870'erne og 1880'erne, skulle man helst gifte sig inden for en måned, hvis ens ægtefælle døde. Hvis en kvinde blev enke, giftede hun sig ofte med en yngre mand. Når hun så døde, giftede den unge mand sig igen med en yngre kvinde, og på den måde endte mange børn med, at leve sammen med voksne, der ikke var deres biologiske forældre, og børn der ikke var deres biologiske søskende. Det var hårdt at være barn/ung på landet i 1800-tallet, da forældre ikke gav deres børn meget omsorg og opmærksomhed, børnene skulle arbejde og hjælpe meget til i hjemmet. Og der var nok der skulle gøres, pigerne hjalp med rengøring og pasning af dyrene, mens drengene hjalp faderen ude på marken. Og der var ingen brok fra børnenes side, for hvis de beklagede sig det mindste, fik de en lussing eller en omgang smæk.
Livet i byen var i 1800 tallet meget anderledes fra livet på landet. Da huslejen var så dyr, var der i de fleste tilfælde ikke råd til tjeneste folk, så de ældre børn i en familie tog derfor tjeneste folkenes rolle, mere eller mindre efter om moderen arbejdede. Hvis hun var hjemmegående, gjorde hun stort set alt det huslige arbejde, men de ældste af de børn, som ikke var kommet i arbejde endnu passede... Køb adgang for at læse mere

Projektopgave om ungdom gennem tiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.