Vindmølleenergi og alternative energiformer - Fysik rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 9. klasse
  • Fysik/kemi FSA
  • 12
  • 12
  • 2056
  • PDF

Vindmølleenergi og alternative energiformer - Fysik rapport

Jeg undersøger vindmøller og behovet for alternativ energi. Jeg besvarer følgende spørgsmål:
- Hvad er fossile brændstoffer?
- Hvordan virker vindmøller og på hvilken måde er det et moderne alternativ?
- Hvorfor anvender vi flere vindmøller i dag end fossile brændstoffer og hvad er forskellen?
- Hvordan ser det ud mht. til olie, hvor meget har vi tilbage?

Lærers kommentar

Læreren roste mig meget for rapportens indhold og opsætning.

Indhold

Forside 1
Indledning 2
Indholdsfortegnelse 3
Problemformulering 4
Emnets behandling 5
Oliekrise 8
Forsøg 9
Perspektivering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Fossile brændstoffer er energireserver, som er gravet op af jorden. De har som regel ligget i jorden i millioner af år, hvor et organisk materiale er blevet påvirket fra et yderst højt tryk, som derved er blevet til forskellige fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer er i store træk bestående af ”kulstof-forbindelser” af døde planter og dyr for længe siden. De er som regel begravet på bunden af havet for millioner af år siden, inden de rådnede helt væk. De består af kulstof og brint, og når de to stoffer reagerer med ilt , altså oxygen, vil der blive frigjort energi, fordi stofferne ved den kemiske reaktion (kuldioxid og vand), har en større tæthed af elektroner end kul, kulbrinter og ilt hver for sig. Det der engang var havbund er ikke altid havbund mere. Derfor kan man finde fossile brændstoffer (olie og kul) både under de nuværende have og på land. De fossile brændstoffer kommer dermed enten fra omdannet plantestof eller indirekte fra dyrisk stof som er omdannet... Køb adgang for at læse mere

Vindmølleenergi og alternative energiformer - Fysik rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.