Vindmølleenergi og alternative energiformer | Rapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Skolehjælpen.dk.
  • Folkeskole 8. klasse
  • Fysik/kemi FP9
  • 12
  • 9
  • 2045
  • PDF

Vindmølleenergi og alternative energiformer | Rapport

Jeg undersøger vindmøller og behovet for alternativ energi.

Problemformulering

Vi er i en tid nu, hvor vi snart ikke har meget tilbage af fossile brændstoffer. Derfor producerer man flere og flere alternativer herunder vindmøller, som substiterer de forskellige fossile brændstoffer, som dermed giver os elektricitet.
- Hvad er fossile brændstoffer?
- Hvordan virker vindmøller og på hvilken måde er det et moderne alternativ?
- Hvorfor anvender vi flere vindmøller i dag end fossile brændstoffer og hvad er forskellen?
- Hvordan ser det ud mht. til olie, hvor meget har vi tilbage?

Lærers kommentar

Læreren roste mig meget for rapportens indhold og opsætning.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 4
Emnets behandling 5
Oliekrise 8
Forsøg 9
Perspektivering 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning

I denne opgave kommer jeg rundt om emnerne vindmøller, olie og fossile brændstoffer i det hele taget. Opgaven skal i store træk give læseren viden om, hvordan en vindmølle virker, og hvorfor man ikke sikrer sig alternative energikilder til fremtiden. Derudover vil jeg skrive et afsnit om olie, da det er et af de fossile brændstoffer, som vi gør mest brug af i dag. Dette vil jeg illustrere ved, at vise et forsøg, der viser princippet for vindmøllen. Derefter vil jeg skrive et afsnit under ”Emnets behandling”, hvor jeg vil forklare hvad fossile brændstoffer i det hele taget er, hvorfor vi skal blive vant til at klare os uden olie og hvorfor vi skal satse på vindmøller og andre alternative energikilder på det grundlag... Køb adgang for at læse mere

Vindmølleenergi og alternative energiformer | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.