Dansk afgangseksamen

Skolehjælpen hjælper dig med forberedelse til afgangseksamen i 9. og 10. klasse. Det er vigtigt at være godt forberedt, når du skal aflægge prøve i FP9/FSA eller FP10/FS10. 

9. klasse skriftlig dansk

Til den skriftlige afgangseksamen i 9. klasse skal du op i: 

En prøve i skriftlig fremstilling (dansk stil) (3½ timer) 

En prøve i retskrivning og diktat (1 time)

En læseprøve (½ time)

Med vores vejledning kan du få den mest optimale forberedelse til den skriftlige afgangsprøve. Vejledningen indeholder bl.a. en dybdegående gennemgang af de forskellige prøveformer samt gode og praktiske råd til retskrivning- og læseprøven. 

9. klasse mundtlig dansk

Til den mundtlige afgangsprøve i 9. klasse, skal du lave en synopse, som er oplægget for din mundtlige prøve. Med vores vejledning kan du få hjælp til at lave en god synopse ved at fordybe dig i teksten og vælge fokuspunkter, samt hjælp til hvordan du laver en god præsentation inde til afgangsprøven.

10. klasse skriftlig dansk

Den skriftlige prøve i dansk på FP10/FS10 består af tre dele:

En prøve i læse- og sprogbrugsopgaver (ca. 1 time)

En prøve i modtagerrettet kommunikation (ca. 1 time)

En prøve i skriftlig fremstilling (dansk stil) (ca. 2 timer)

Der bliver givet én samlet karakter for alle tre dele, og de tæller alle tre lige meget. Det er selvfølgelig op til dig selv, hvor lang tid du har tænkt dig at bruge på hver opgavetype, men det anbefales, at du bruger ovenstående tidsplan. 

Med vores vejledning til den skriftlige prøve i dansk i 10. klasse får du den perfekte forberedelse til afgangseksamen. 

10. klasse mundtlig dansk

Til den mundtlige afgangseksamen i 10. klasse skal du, ligesom i 9. klasse, lave en synopse, som er oplægget for din mundtlige prøve. Din synopse skal fungere som en køreplan, der fortæller, hvad du vil komme ind på til din mundtlige prøve. I vores dybdegående vejledning kan du finde gode råd til at lave et godt forarbejde, en god synopse samt hvordan du analyserer og fortolker din tekst. 

Hvad må jeg medbringe? 

Til den skriftlige fremstilling i dansk må du medbringe ordbøger, der er godkendt af skolen. Vælger du at lave din skriftlige fremstilling på en computer, må du benytte dig af et tekstbehandlingsprogram med grammatik- og stavekontrol. Det er anbefalet at anvende Microsoft Word. 

Til delen med læsning og retskrivning må du medbringe ordbøger, der er godkendt af skolen. Du kan med fordel anvende Retskrivningsordbogen.

Du skal naturligvis medbringe dine egne skriveredskaber til prøven, og alt afhængig af hvilken skole du aflægger prøve på, må du låne materialer af dine klassekammerater, så længe du henvender dig til de prøveansvarlige.