Engelsk afgangseksamen

Vi hjælper dig igang med forberedelserne til afgangseksamen i engelsk.

Herunder kan du finde vejledninger til, hvordan du forbereder dig bedst muligt til den skriftlige og mundtlige prøve

9. klasse skriftlig engelsk

Til den skriftlige eksamen får du udleveret et engelsk eksamenssæt, som består af to hæfter: 

  • Hæfte 1 - lytning og læsning

  • Hæfte 2 - sprog, sprogbrug og skriftlig fremstilling

Afgangsprøven i skriftlig engelsk varer 3 timer. 

I vores vejledning kan du få hjælp til hæfte 1 og 2, samt hvilke hjælpemidler du må anvende til den skriftlige afgangseksamen. 

Mundtlig engelsk eksamen 9. klasse

Til din mundtlige eksamen i engelsk i 9. klasse, skal du lave en disposition for din fremlæggelse. Nøglen til en god fremlæggelse, er en god disposition, og den vil vi gerne hjælpe dig til at kunne lave. 

I vores vejledning kan du læse, hvordan du udarbejder en god disposition, og hvordan du efterfølgende præsenterer den til afgangsprøven. Vejledningen indeholder oversigt over de forskellige krav, eksempler og en skabelon, som du kan anvende til din disposition.

10. klasse skriftlig engelsk

Til den skriftlige eksamen i 10. klasse, får du udleveret to hæfter:

  1. Hæfte 1 - Opgaver i engelsk sprog og sprogbrug (Anbefalet at bruge ca. 30 minutter)

  2. Hæfte 2 - Skriftlig fremstilling/engelsk stil (Anbefalet at bruge ca. 2½ timer) 

Det er op til dig selv, hvor lang tid du vil bruge på hvert hæfte. Ovenstående tider er udregnet af Skolehjælpen, og anses som værende det mest optimale at anvende til hvert hæfte. 

I vores vejledning får du hjælp til din forberedelse, gode råd til den skriftlige fremstilling, hjælpemidler og styr på, hvad censor og lærer fokuserer på, når de bedømmer din besvarelse. 

10. klasse mundtlig engelsk

Til din mundtlige eksamen i engelsk i 10. klasse, skal du, ligesom i 9. klasse, lave en disposition for din mundtlige fremlæggelse. Jo bedre en disposition, du laver, jo nemmere bliver det for dig at lave en god mundtlig præsentation ud fra den. 

I vores vejledning får du hjælp til din mundtlige eksamen, så du kan gå fra eksamen med et tilfredsstillende slutresultat. 

Læs vores vejledning til mundtlig eksamen i 10. klasse her

Hvad må jeg medbringe? 

I prøvedelen med lytning og læsning må du ikke anvende hjælpemidler - du skal dog naturligvis medbringe en blyant og et viskelæder. 

I den anden del med sprog, sprogbrug og skriftlig fremstilling må du medbringe ordbøger og oversigt over grammatikregler. Hvis du har besluttet dig for at lave din skriftlige fremstilling på computer, må du anvende et tekstbehandlingsprogram med engelsk stave- og grammatikkontrol. I tilfælde af medbragt computer må du også anvende elektronisk ordbog. Et anbefalet tekstbehandlingsprogram er Microsoft Word.