Afgangsprøver FS10/FP10

Til afgangsprøverne i 10. klasse kan du gå op til 6 prøver.

Skal du videre på HF, skal du have aflagt folkeskolens 10.-klasse-prøve i Dansk, Engelsk og Matematik, både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag.

Du kan få gode råd til prøverne og hjælp til at forberede dig med Skolehjælpen:

Hvilke fag skal du op i til afgangsprøverne i 10. klasse? 

I 10. klasse er det frivilligt om du vil gå op til prøverne. Men skal du læse videre på HF, skal du op i Skriftlig og Mundtlig Dansk, Engelsk og Matematik i 10. klasse.

I 10. klasse afgangsprøver:

Afgangsprøve

Skriftlig Dansk

Skriftlig Matematik

Skriftlig Engelsk

Skriftlig Tysk

Skriftlig Fransk

Mundtlig Dansk

Mundtlig Matematik

Mundtlig Engelsk

Mundtlig Fysik/Kemi

Mundtlig Tysk

Mundtlig Fransk