Bedømmelse

Der gives én samlet karakter for begge dele af prøven. Begge opgaver er vigtige, men i den sidste – den skriftlige fremstilling- har du mulighed for virkelig at vise, hvad du kan. Så husk at have nok tid her!

Når lærer og censor skal bedømme din skriftlige fremstilling, lægger de mærke til, om:

  • Du kan skrive en sammenhængende tekst
  • Du kan tilpasse teksten situationen (modtager, hensigt, genre)
  • Du har et præcist og også varieret ordforråd
  • Du viser, at du har styr på engelsk grammatik
  • Du staver overvejende fejlfrit på engelsk
  • Du viser, at du har viden om engelsksprogede  landes kulturer og samfundsforhold.

Held og lykke med 10.-klasse-prøven i engelsk!