Hæfte 2 – Skriftlig fremstilling

I hæfte 2 finder du 2-3 skriveoplæg. Du skal vælge ét af disse emner. Vælg det emne, som umiddelbart siger dig mest, og hvor du føler, at du har nemmest ved at få noget skrevet.

En skriftlig fremstilling betyder bare, at du selv skal skrive en sammenhængende tekst. Din besvarelse skal være ca. 500-600 ord.

Vi anbefaler, at du afsætter ca. 2 ½ time til at løse opgaven i hæfte 2. Du må bruge alle hjælpemidler (undtaget internettet).

Eksempler på tidligere opgaver i skriftlig fremstilling:

School Values

  • Study the values of Greenheath Secondary School. Write about the most important values of your school and how you experience them in your everyday school life.

Med udgangspunkt i en tekst blev eleverne bedt om at bruge egne erfaringer til at skrive en stil om skoleliv.

My Passion

  • Most people have a passion. What is your passion? What has been your inspiration? Why has it become so important to you? How can your passion contribute to your future? Write an essay about your own passion.

Også i denne opgave blev eleverne bedt om at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og interesser.

En god skriftlig fremstilling

Når du skal skrive den skriftlige fremstilling, er det vigtigt, at du opfylder minimumskravet (500-600 ord). Du får ikke ekstra point for at skrive en meget længere tekst, da det er kvaliteten, din lærer er interesseret i. Derfor gælder det også om, at du læser teksten grundigt igennem, inden du afleverer, så du kan rette de fejl, du måske har lavet.

Husk at læse opgaveformuleringen grundigt, så du svarer på det, den beder om. Bliver du bedt om at skrive et brev, så husk at gøre det tydeligt, at det er et brev (fx ved at huske hilsen til modtager og høflig afslutning).

Husk, at du ikke må bruge sms-sprog (fx u i stedet for you), slang eller bandeord (fuck, shit osv.) i din skriftlige fremstilling.

Gør dig umage med at variere dit ordforråd, så du får vist, hvad du kan.