Afgangsprøver FSA/FP9

Til afgangsprøverne i 9. klasse skal du op i syv prøver. De består af fem bundne prøver og to prøver, som findes ved hjælp af lodtrækning.

Du skal både op i mundtlige og skriftlige prøver. Det er første gang, du skal til en rigtig eksamen, og der er mange ting at holde styr på. 

Forbereder du dig til afgangsprøverne, kan du gå til prøverne uden at være nervøs og få et bedre resultat. 

Skolehjælpen har lavet vejledninger til afgangsprøverne, som hjælper dig med at forberede dig.

Få hjælp til din afgangsprøve

Her finder du vejledning og gode råd til:

Hvilke fag skal du op i til afgangsprøverne i 9. klasse? 

I 9. klasse afgangsprøver skal du op i: 

Afgangsprøve
Skriftlig Dansk
Skriftlig Matematik
Mundtlig Dansk
Mundtlig Engelsk
Mundtlig Fysik/Kemi

Derudover udtrækkes der ét fag blandt:

og ét fag blandt:

  • Skriftlig Biologi
  • Skriftlig Geografi
  • Mundtlig Matematik

Du kan desuden frivilligt gå op i Mundtlig Håndarbejde, Sløjd og Hjemkundskab samt Mundtlig/Skriftlig Tysk og Fransk i 9. klasse.