Bedømmelse

Der gives én karakter for alle 4 dele af prøven. Alle opgaver er vigtige, men den sidste – den skriftlige fremstilling- tæller lidt mere end de andre. Så husk at have nok tid her!

Når lærer og censor skal vurdere din skriftlige fremstilling, lægger de mærke til, om:

  • Du kan skrive en sammenhængende tekst, hvor du udtrykker dig præcist.
  • Du kan skrive en tekst, som passer til situationen, hensigt, modtager, og som opfylder kravene til den genre, du bliver bedt om at skrive.
  • Du bruger ord, der passer til det emne, du skriver om.
  • Du viser, at du har viden om kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande.

Held og lykke med din afgangsprøve i engelsk!