Hæfte 1 – lytning og læsning

Den første del af den skriftlige afgangsprøve har du 1 time til at besvare.

Her skal du løse opgaver fra hæfte 1. Du får opgaver i to dele:

  1. Lytning (ca. 25 min.)
  2. Læsning (ca. 35 min.)

Denne del handler om at forstå og gengive indholdet i et lydklip og en tekst, som du læser.

Du må ikke bruge hjælpemidler til at løse opgaverne i hæfte 1.

A. Lytteøvelse

Første del af hæfte 1 er en lytteøvelse. Denne øvelse varer ca. 25 min.

En cd med lyd vil blive afspillet for alle elever til prøven på samme tid. Du får hver lydbid at høre to gange. 

Opgaven består så i at vise, at du forstår, hvad du hører. Det gør du ved at svare på en række spørgsmål, hvor du skal markere det rigtige ud af flere svarmuligheder (en såkaldt multiple choice test). Du kan også blive bedt om kort at gengive indholdet i en lydbid.

De lydbidder, der bliver afspillet til prøven, kan bestå af en samtale mellem to mennesker, et interview eller lignende.

B. Læseøvelse

Anden del af hæfte 1 er en læseøvelse. Denne øvelse varer ca. 35 min. Du vil møde 3-4 korte tekster – det kan fx være en e-mail, en annoncetekst, en kort artikel eller en beskrivelse af en person.

Herefter skal du vise, at du har forstået, hvad du har læst. Det gør du ved at svare på endnu en multiple choice test, hvor du vælger den rigtige ud af flere svarmuligheder.

Du kan også få en række overskrifter og så blive bedt om at matche en overskrift med en tekst (en såkaldt multiple matching test). Du kan desuden blive bedt om at gengive hovedindholdet i en tekst ganske kort.

Efter den første time skal du aflevere det udfyldte hæfte 1.