Skriftlig fremstilling

Du har ca. 90 minutter til at besvare opgaven i skriftlig fremstilling. En skriftlig fremstilling betyder bare, at du selv skal skrive en sammenhængende tekst.

I denne del af hæfte 2 finder du et oplæg til et emne, du skal skrive om. Du kan blive bedt om at skrive et brev, en ansøgning, en artikel eller noget helt tredje.

Din besvarelse skal være ca. 350-450 ord.

I skriveoplægget finder du nogle tekster, som du kan bruge som inspiration. Nogle gange beder opgaveformuleringen dig også om at forholde dig til teksterne i din besvarelse.

Eksempler på tidligere opgaver i skriftlig fremstilling:

What happened in the Mountains? (December 2010)

På baggrund af tre sms-beskeder blev eleverne bedt om at fortsætte en historie.

Message in a bottle (Maj 2011)

Med udgangspunkt i en kort tekst blev eleverne bedt om at fortsætte teksten til en flaskepost.

En god skriftlig fremstilling

Når du skal skrive den skriftlige fremstilling, er det vigtigt, at du opfylder minimumskravet (350-450 ord).

Du får ikke ekstra point for at skrive en meget længere tekst, da det er kvaliteten, din lærer er interesseret i. Derfor gælder det også om, at du læser teksten grundigt igennem, inden du afleverer, så du kan rette de fejl, du måske har lavet.

Husk at læse opgaveformuleringen grundigt, så du svarer på det, den beder om. Bliver du bedt om at skrive et brev, så husk at gøre det tydeligt, at det er et brev (fx ved at huske hilsen til modtager og høflig afslutning).

Husk, at du ikke må bruge sms-sprog (fx u i stedet for you), slang eller bandeord (fuck, shit osv.) i din skriftlige fremstilling.

Gør dig umage med at variere dit ordforråd, så du får vist, hvad du kan.