Sprog og sprogbrug

Du har ca. 30 min. til at besvare en række mindre opgaver i sprog og sprogbrug.

At blive prøvet i sprog og sprogbrug betyder, at lærer og censor vil se, at du har styr på, hvordan det engelske sprog er bygget op og ser ud. Desuden prøves dit ordforråd i denne del af prøven.

Du bliver testet i, om du kan vælge det rette ord til en bestemt tekstsammenhæng, om du kan bruge faste vendinger og udtryk rigtigt m.m.

Du kan også blive testet i, om du kan finde ud af at bruge din ordbog til at rette stavefejl, finde frem til flertalsformen af et navneord eller bøje et udsagnsord.

Eksempler på opgaver i sprog og sprogbrug:

  • Write the nouns in the plural in the spaces.

All the (child) ______________ had a good time

  • Write the verbs in the simple past tense in the spaces

It was Sunday morning I (wake) _______ up late.

  • Cross out the mistakes in the text and correct them

Øv dig med din ordbog

Inden prøven er det en god ide, at du læser nogle engelske tekster. Det kan sagtens være de samme, som i allerede én gang har læst på klassen. Prøv så at slå nogle ord fra teksten op i din ordbog, og læg mærke til, hvilke informationer ordbogen giver dig. Du kan fx:

  • Slå tre forskellige navneord op. Skriv deres entalsform og flertalsform ned.
  • Slå tre udsagnsord op. Øv dig i at bøje dem i alle personer og tider.

Det behøver ikke tage lang tid at blive fortrolig med din ordbog, og det gør det meget nemmere for dig at løse opgaverne i sprog og sprogbrug.

Ret dine klassekammeraters fejl

En af de ting, du ofte bliver bedt om i sprog og sprogbrug, er at rette fejlen i en tekst. Du kan øve dig på at blive god til at spotte fejl ved at sætte dig sammen med andre fra din klasse. I kan så hver medbringe et par engelskopgaver (i en udgave, der endnu ikke er gennemrettet for fejl) og øve jer ved at læse og rette hinandens opgaver. De typiske fejl, du bliver testet i, vil nemlig være af den slags, som man nemt kan komme til at lave uden selv at lægge mærke til det, fx:

  • Ord, som ligger tæt på danske ord, men ikke har samme betydning (false friends):

mean/think, meaning/opinion, gymnasium/ high school.

  • Ord, der lyder ens, men staves forskelligt og betyder noget forskelligt (homofoner):

their/there, week/weak, hole/whole, his/he’s, its/it’s, your/you’re, whose/who’s, two/too, piece/peace og mange flere.

Øv dig på grammatikken

Øvelserne i sprog og sprogbrug tester også, hvor godt du er inde i engelsk grammatik. Du kan fx støde på sætninger som disse, og blive bedt om at finde den grammatiske fejl:

  • ”Bought he the car?”   (korrekt: ”Did he buy the car?”)
  • “He sing every morning” (korrekt: “He sings every morning”)
  • “He final finished his work” (korrekt: “He finally finished his work”)

Det bliver meget lettere for dig, hvis du kigger dine notater fra undervisningen igennem inden prøven og skimmer dine gamle opgaver for din lærers rettelser.

Husk, at en god forberedelse til sprog og sprogbrug også kommer dig til gode, når du selv skal skrive din skriftlige fremstilling. Du kan bruge din evne til at spotte fejl til at kigge med kritiske briller på din egen tekst, så du undgår de værste fejl, inden du afleverer.