Hjælpemidler

Til opgaverne i hæfte 2 må du bruge hjælpemidler. Men det nytter ikke meget at have hjælpemidler med, hvis du ikke har tænkt over, hvordan du skal bruge dem. 

Ordbogen

Dit vigtigste redskab er ordbogen. Hvad enten du bruger den i bogform eller elektronisk, er det vigtigt, at du forstår at udnytte al den hjælp, du kan finde her. Det kræver, at du husker, at der er forskel på ordklasser:

Nogle ord er navneord, andre udsagnsord, andre igen tillægsord, biord osv. Husk bl.a., at:

  • navneord skrives altid med stort på tysk (Apfel, Haus, Prüfung). De er inddelt i køn, som er markeret efter hvert ord i ordbogen. Et m viser, at ordet er hankøn/maskulinum, n viser intetkøn/neutrum, og et f viser, at ordet er hunkøn/femininum (”Apfel (m)”, ”Haus (n)”, ”Prüfung (f)”).
  • udsagnsord skal bøjes efter grundleddet i sætningen (”Der Junge schreibt eine Schularbeit” – Her er ”der Junge” grundled).

Når du slår et ord op i din dansk-tysk ordbog, så læg mærke til, hvilken ordklasse der står angivet, sådan at du vælger den rigtige. Se også afsnittet ”Udryd de værste fejl”.

Øvrige hjælpemidler

Udover ordbøger anbefaler vi, at du slår stave- og grammatikkontrollen på computeren til (husk at vælge ”tysk” som sprog). Du skal ikke stole blindt på dette værktøj, men det kan gøre dig opmærksom på, hvis du fx laver dumme tastefejl eller andre fejl, som nemt kan undgås.

Hvis din skole har åbnet for internetadgangen, kan du bruge et værktøj, som ligger online: https://www.verbix.com/languages/german . På denne side kan du indtaste et udsagnsord og se det bøjet i alle tider og personer. 

Du må også medbringe oversigter over grammatik, så du let kan slå ting op.

Husk altid at udvælge dine hjælpemidler med omhu. Det duer ikke at have en grammatikoversigt med, hvis du ikke aner, hvordan du skal bruge den og først kigger på den, når du sidder til prøven. Hjælpemidler skal bruges til at dobbelttjekke ting – ikke til at læse op på noget, man aldrig har forstået.

Vores bedste råd er derfor: Øv dig med dine hjælpemidler inden prøven, så du ved, hvordan du skal forstå de informationer, de giver dig.