Skriftlig fremstilling – hvad vil det sige?

Du har ca. 90 minutter til at besvare opgaven i skriftlig fremstilling. En skriftlig fremstilling betyder bare, at du selv skal skrive en sammenhængende tekst.

I denne del af hæfte 2 finder du et oplæg til et emne, du skal skrive om. Du kan blive bedt om at skrive et brev, en ansøgning eller noget helt tredje. Din besvarelse skal være ca. 200-300 ord.

Eksempler på tidligere opgaver i skriftlig fremstilling

  • Min hverdag/Mein Alltag (2012):

Hvad laver unge nu til dags i deres fritid? Skriv en tekst til et ungdomsblad om, hvad du laver i din hverdag.

Opgaven tager udgangspunkt i dig, dine oplevelser og meninger.

  • Min mobil og jeg/Mein Handy und ich (2010):

Fra hvilken alder har man brug for en mobiltelefon? Hvordan undgår man for høje regninger? Hvad skal en god mobiltelefon til unge kunne? Beskriv en situation, hvor en mobiltelefon er vigtig.
Her spørges til din egen mening om emnet, og du bliver ikke bedt om at svare i en bestemt genre.

  • Et år i udlandet?/Ein Jahr im Ausland? (2009):

Du får et stillingsopslag fra en familie, som søger en au pair og bliver bedt om at skrive et svar på opslaget.

Du kan bruge egne erfaringer og oplevelser i din besvarelse, men du kan også digte nogle erfaringer, du kan fortælle om i besvarelsen.

En god skriftlig fremstilling

Når du skal skrive den skriftlige fremstilling, er det vigtigt, at du opfylder minimumskravet (200-300 ord). Du får ikke ekstra point for at skrive en meget længere tekst, da det er kvaliteten, din lærer er interesseret i. Derfor gælder det også, at du hellere skal holde dig til korte og simple sætninger, som du til gengæld er sikker på, end at rode dig ud i lange og indviklede sætninger, hvor du med stor sandsynlighed vil lave mange fejl.

Hvis du sigter efter ca. 300 ord, holder dig til formuleringer, du er sikker på, og bruger enkle sætninger, kan du sagtens skrive en god skriftlig fremstilling på tysk!